Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-19

Analys Bonesupport: "FDA-beslut i närtid"

Detta är en betald analys på uppdrag av Bonesupport utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Uppgång i USA består trots svår marknad

Bonesupport redovisade i sitt fjärde kvartal siffror för försäljningen som låg nära våra förväntningar. Bolagets amerikanska försäljning växte med 23 pro- cent i kvartalet, klart överstigande den underliggande marknaden. Ledningen uppskattar att den underliggande amerikanska marknaden minskade med 5 procent under helåret jämfört med en tillväxt på 47 procent för Bonesupport i USA.

Det momentum som bolaget skaffade sig genom att förändra distributions- strukturen i Nordamerika under 2018 håller i sig och förväntas fortsätta till- låta bolaget att ta marknadsandelar från låga nivåer under kommande år. Av- görande i år blir att FDA ger bolaget tillstånd att sälja Cerament G för pre- vention av beninfektioner i samband med ortopediska ingrepp, ett beslut som förväntas komma redan i slutet av februari eller början mars. Ett godkän- nande skulle öppna en marknad värd ca 100 miljoner USD.

Geografisk expansion i resten av världen

Utanför den amerikanska marknaden råder en annan logik för Bonesupport. Bolaget har sedan länge godkännande för sina ortopediska implantat med antibiotika, Cerament G och Cerament V. Däremot är bolagets geografiska närvaro inte fullständig och marknadsinvesteringar kan därför driva tillväx- ten på samma sätt som historiskt skett för andra svenska medtech-bolag som tagit tillbaka licenser från distributörer och byggt upp egen organisation. I dagsläget har bolaget egna säljare på åtta europeiska marknader och är i färd med att anställa egna säljare i ytterligare två, Spanien och Italien.

Försäljningen i EUROW i fjärde kvartalet överraskade marginellt positivt med sju procents tillväxt. På helåret minskade försäljningen med 7 procent som en följd av färre antal ortopediska ingrepp i spåren av coronapandemin, då icke-kritiska kirurgiska operation får stå tillbaka för livsuppehållande vård. Vi räknar med att denna situation består under årets första halva och att därmed en vårdskuld byggs upp som ska betas av längre fram, bland annat på det ortopediska området.

FDA-godkännande viktig faktor i närtid

Bonesupport förbättrade sitt resultat radikalt under 2020, med 60 miljoner kronor, och fick extra hjälp av att försäljningskostnaderna minskade med 36 miljoner kronor. Vi räknar med att marknaden har tålamod med ytterligare några förlustår förutsatt att försäljningen växer starkt. Därför är ett godkän- nande för Cerament G i USA avgörande och vi tror att den väldokumente- rade produkten har goda chanser att få tummen upp av FDA. Vi höjer våra prognoser för 2024 med 6 procent på förväntningar kring USA-marknaden. Motiverat värde höjs till 88 kronor från tidigare 75 kronor.

Författare Analysguiden