Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-11-16

Analys Bonesupport: "Lagat ben står starkt"

Detta är en betald analys på uppdrag av Bonesupport utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Cerament tar marknadsandelar

Marknaden för keramiska bengrafter drivs av dokumentation av kliniska resultat och hälsoekonomi. Flera av bolagen som tillverkar ortobiologiska produkter är stora och ekonomiskt starka organisationer jämfört med Bonesupport, som verkar på en mindre skala. Bonesupports styrka ligger i att bolaget sedan starten i början av 2000-talet, målmedvetet dokumenterar sin teknologi och i dagsläget kan uppvisa positiv data både inom kliniska resultat och hälsoekonomi.

Bolaget verkar framför allt vara framgångsrikt i att sälja sin produkt Cerament till kliniker där äldre teknologi, så kallade autologa grafter, dominerar. Den stora nackdelen med autologa grafter är att en patient hamnar på operationsbordet två gånger, första gången för att utvinna en benbit från det egna skelettet, ofta från höftledskammen, andra gången för att öppna området vid skelettskadan och sätta in autograftet. Cerament, liksom andra syntetiska produkter, erbjuder en så kallad enstegsoperation, att patienten hamnar hos kirurgen endast vid själva benreparationen.

USA fortsatt motor för tillväxt

Sedan Bonesupport 2018 ändrade kommersiell strategi på den amerikanska marknaden, världens största ortopedimarknad, har bolaget återvänt till stark tillväxt i USA. Vi räknar med att denna utveckling fortsätter under flera år mot bakgrund av att bolaget inväntar besked från FDA för att få börja sälja sin antibiotika-laddade bengraft substitut Cerament G i USA vid behandling av beninfektioner (osteomyelitis), en marknad värd 100 miljoner USD.

Tillväxtmål på 40 procent

Bolagets kommunicerade finansiella målsättning är att växa med 40 procent per år. Denna målsättning kommer inte uppfyllas under 2020 när corona- pandemin dramatiskt har minskat antalet ortopedi-ingrepp. Däremot går vi med stor säkerhet, förutsatt att Cerament G kan lanseras i USA nästa år, mot ett starkt 2021-22. På längre sikt tror vi att bolaget kan uppnå stark tillväxt med hjälp av geografisk spridning till marknader där Cerament G inte är lanserat, men målet 40 procent tror vi måste överges från 2023.

Motiverat värde 75 kronor per aktie

Bonesupports aktie har fördubblat sitt värde under årets lopp, vilket varit en välförtjänt uppvärdering i våra ögon. I dagsläget räknar vi inte med att bolaget kommer nå vinst under 2021-22 utan fortsätter att prioritera sitt tillväxtmål för försäljningen. Vårt motiverade värde på 75 kronor motsvarar ett nuvärdesjusterat P/E-tal på 62 räknat på 2024 års prognoser, då vi har normaliserat bolagets lönsamhet med en rörelsemarginal på 20 procent. Utan nuvärdesjustering motsvarar riktkursen ett P/E på 45, vilket vi finner motiverat givet fortsatta goda tillväxtutsikter.

Författare Analysguiden