Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-05-02

Analys Bonesupport: USA-marknad öppnar sig

Detta är en betald analys på uppdrag av Bonesupport utförd av Analysguiden

Tydligt uppsving under första kvartalet
Bonesupports antibiotika-laddade bengraft Cerament G utvecklas stark på den amerikanska marknaden, där produkten lanserades så sent som i slutet av oktober förra året. Vi uppskattar att produkten användes vid ca 580 ortopediska ingrepp under kvartalet jämfört med vår försiktiga förväntan om 350 ingrepp. Totalt ökade försäljningen i Nordamerika med 87 procent i lokal valuta.

Efter lanseringen av produkten uppgick antalet procedurer under fjärde kvartalet till ca 30 per vecka, en siffra som ökade till i snitt 45 per vecka under första kvartalet.

Vi spekulerar i ett par olika skäl till uppsvinget, där det viktigaste är ett snabbare intresse för produkten än vi hade förväntat oss. Dessutom späddes sifforna på av en något högre kannibalisering av bolagets BVF-produkt. Ytterligare stöd kom från ’off-label use’ på patienter utan beninfektion, patienter som inte direkt faller inom FDA-godkännandets gränser men som ortopeden ändå väljer att behandla med Cerament G.

Ledningen dämpar förväntningarna på Q2
Vi noterar att ledningen beskriver kvartalet som starkare än förväntat och upprepar bedömningen att penetrationen kan ske i vågor, alltså att en svagare utveckling kan följa på första kvartalets positiva trend. Samma försiktighet märktes också efter förra kvartalet och vi väljer att höja prognosen för antal ingrepp i USA under 2023 till 3 250, motsvarande en försäljning av Cerament G i Nordamerika på 187 MSEK (110).

Investeringar ledde till bättre utveckling i Europa
Försäljningstillväxten i marknader utanför USA förbättrades under första kvartalet. Uppgången med 32 procent var den högsta sedan 2021 och indikerar att de negativa effekterna från Covid-pandemin börjar släppa inom ortopedisk kirurgi samt att bolaget fått snabb utdelning på investeringar i marknadsaktivitet under perioden.

Prognoshöjningar trycker upp motiverat värde
En trigger för aktien under tredje kvartalet är att Bonesupport förväntas lämna in ansökan till FDA om ett utökat godkännande för Cerament G som förebyggande behandling efter trauma, d v s svåra benbrott, som riskerar att bli infekterade.

Bonesupports tillväxtutsikter är starka och rapporten visar att bolaget är på spikrak väg mot lönsamhet under 2023. Vi höjer VPA-prognoser för 2024–26 med 8–13 procent. I detta scenario handlas aktien till ett NPV-justerat P/E-tal på 48, vilket bör ge visst utrymme för nya kursrekord. Motiverat värde höjs till 108 SEK (95).

Författare Analysguiden