Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-02

Analys: Framtiden ser hotfull ut

wysiwyg_image

Ett vinstras under tredje kvartalet på 17 procent i årstakt borde få de flesta att fly börsen, men engångsposter förklarar en stor del av raset, dock inte hela.     

Går vi tillbaka till fjärde kvartalet 2017 föll vinsterna 18 procent. Det var lika mycket som under detta tredje kvartal. Då berodde fallet nästan helt på Ericsson, som med en kvartalsförlust på hisnande 20 miljarder kronor kvaddade vinstsumman. Detta kvartal upprepades mönstret, men inte bara i Ericsson utan även i Nordea. Skadestånd på drygt 11 miljarder kronor i Ericsson och stora nedskrivning och omstruktureringskostnader i Nordea kvaddade totalvinsten. 

Exkludering av extremvärden

För att hitta den underliggande vinsttrenden exkluderas vi här bolagen med extremvärden. De tre bolagen i toppen och botten tas bort. Då kan konstateras att kvarvarande bolag registrerar ett vinstfall på 4 procent, för andra kvartalet i rad. Detta efter elva kvartal med stigande vinster. Medianvärdet (mittföretaget) ger samtidigt ett fall på 7 procent, mot tio procent förra kvartalet och detta efter hela 21 kvartal med tillväxt. Uppenbart är att den tidigare positiva vinsttrenden har brutits.

Sektorer visar vägen

Bryter vi ner utvecklingen i sektorer understryks bilden av en fallande trend. Av våra åtta sektorer visar fyra en fallande vinst under det tredje kvartalet (basindustri, banker, IT/tele, verkstad), medan konsumentföretagen fortsätter att utvecklas starkt, samtidigt som byggföretagen visar en viss uppgång. Två sektorer har för få bolag för att kunna bedömas (service, sjukvård). 

Långa trenden stärker bilden

Granskar vi sektorutvecklingen i ett längre perspektiv stärks den fallande trenden. Utvecklingen inom bygg blir då mer dramatisk, eftersom sektorn fick en ordentlig snyting 2018, men är nu sakta på väg tillbaka. Trenden inom verkstad ser samtidigt mer dramatisk ut, eftersom vinsten varit mycket stark ända fram till de två senaste kvartalen. Samtidigt övergår trenden för bankerna och IT/teleföretagen från medioker under flera kvartal, till svag de senaste två kvartalen. Trenden visar också att konsumentföretagens starka utveckling fortgått ända sedan 2014.                    

Försäljningen bättre

Försäljningen stiger fortfarande, med sex procent i årstakt det senaste kvartalet. Det är visserligen en nedgång i tillväxt under fem kvartal, men nedgången är klart mildare än vinstnedgången och totalt sett har försäljningstillväxten varit god ända sedan 2014. På sektornivå styrker den långsiktiga försäljningstrenden vinsttrenden med två undantag, byggsektorn och konsumentvaror. Den förra har en bättre försäljnings- än vinsttrend, medan försäljningstrenden i konsumentsektorn är svagare än vinsttrenden. 

Och slutsatsen..?

Vinsten dalar, men inte dramatiskt, men den dalar samtidigt som försäljningen i bolagen fortfarande växer. Min bedömning är att bolagen drar på sig kostnader för att integrera förvärvade verksamheter snabbare, samt för att rationalisera. Detta görs i tid, för att kunna parera nedgången i den globala tillväxten i spåren av handelskriget mellan USA och Kina. Slutsatsen blir därför att framtiden onekligen ser hotfull ut. 

För grafik se bifogad PDF  

 

wysiwyg_image

Grafiken visar vinsten för sektorer, tillväxt per år

Författare Peter Malmqvist