Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-29

Analys: Storbolagen firar triumfer

wysiwyg_image

Efter att 33 storbolag lämnat rapport, ser utvecklingen mycket bra ut. Merparten av bolagen visar vinsttillväxt och uppgången är markant.

Detta är 23:e kvartalet i rad där mer än hälften av bolagen visar vinsttillväxt. Uppgången är därtill kraftig. Tillväxten är 29 procent, jämfört med kvartalet för ett år sedan, men två storbolag drar upp kraftigt. Om vi därför eliminerar de tre bolagen i toppen (Ericsson, Sandvik, Handelsbanken), liksom i botten (Electrolux, Autoliv, Telia) faller vinsttillväxten för kvarvarande bolag till 11 procent. Även det är mycket bra. Granskar vi utvecklingen de senaste 21 kvartalen kan konstateras att bolagen visat vinsttillväxt under 17 av dessa. Även om justering görs för extremvärden får vi en liknande stark långsiktig trend.

Bredden utvecklas bra

Även om vi väljer att granska bredden i utvecklingen kan konstateras att den är god. Tillväxten för medianföretaget (mittvärdet i gruppen) ligger på 8 procent och det är 21:a kvartalet i rad med tillväxt. Mediantillväxten ligger i nivå med genomsnittet för de senaste fem åren och den långsiktiga trenden är stark. Medianvärdet påverkas något mer av bolag som är inhemskt orienterade.

Försäljningen växer

Även försäljningen ökar markant. Tillväxten i årstakt ligger på 7 procent, medan mediantillväxten är ännu starkare och uppgår till 9 procent. En viktig drivkraft är valutautvecklingen. Genomsnittet för US-dollarn ligger hela 13 procent över motsvarande nivå för ett år sedan, medan euron och pundet ligger ungefär 6 procent högre.

Bättre än prognos

Även i förhållande till analytikernas prognoser, enligt SME Infront är utvecklingen stark. Totalt 58 procent av bolagen levererar över prognos och den summerade vinsten ligger hela 5,5 procent över prognos. Eliminerar vi de tre bolagen i toppen (Ericsson, Handelsbanken, Swedbank) och i botten (Skanska, Telia, Autoliv) blir utfallet 2,4 procent, vilket också är bra. De senaste tre åren har detta utfall i genomsnitt legat på noll, men med stora kvartalsvisa variationer. Efter två minuskvartal i rad, har vi nu ett plus. Det är positivt.

Medianen också på plus

Även om vi granskar utfallet mot prognos mätt som median får vi en positiv bild. Här blir utfallet 1,3 procent, vilket är ganska genomsnittlig för kvartal med positiva utfall. Normalt pendlar denna parameter mellan minus 2 och plus 2 procent och genomsnittet sedan 2014 är plus 0,5 procent. Ungefär hälften av kvartalen sedan 2014 ligger på plus, men det har blivit mer positivt mot slutet av de fem åren, än i början.

Försäljningen slår prognos

Även försäljningen slår prognos, men denna gång endast med 0,3 procent. Det är det svagaste utfallet på sex kvartal, även om det är plus. Möjligen har nu valutaeffekterna i försäljningen blivit så vanliga att analytikerna fått allt lättare att räkna på dem. De senaste sex kvartalen har prognosutfallet för försäljningen varit en ständigt positiv faktor.

Och slutsatsen…?

Bra utveckling, som är bättre än väntat, även om enstaka storbolag med omstruktureringar och nedskrivningar har stor effekt på det summerade utfallet. På bredden fortsätter börsbolagen att fira triumfer.      

För vinsttrender, se bif PDF

Författare Peter Malmqvist