Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-25

Analys: Bra drag i Swedbank

wysiwyg_image

Med ett kursfall på 85 miljarder som mest, borde alla positiva pusselbitar hjälpa till att få upp kursen. Kvartalsrapporten var en sådan.

Swedbank redovisar ett resultat före skatt på 6,6 miljarder kronor, en uppgång på 4 procent från motsvarande kvartal för ett år sedan. Resultatet var dessutom klart högre än de 6,1 miljarder som analytikerna i SME Infront rapporterat. Så långt är rapporten ett markant styrkebesked.

Tradingresultat drar upp

Om vi dyker in i detaljerna är resultatet inte fullt lika bra. En stor del av resultatuppgången kommer via "nettoresultat av finansiella transaktioner", vilket är en mer spekulativ del av bankens resultaträkning. Den raden var mer än dubbelt så bra som tidigare och som prognostiserats, vilket förklarar den positiva avvikelsen. Detta är inte "extraordinära intäkter", utan mer intäkter som både är svåra att prognostisera och behålla framöver. Just detta kvartal har de fallande räntorna bidragit till ett ökat positivt netto.

Räntenettot stabilt

Granskar vi kärnverksamheten kan konstateras att räntenettot var något bättre än för ett år sedan, men aningen sämre än vad analytikerna prognostiserat. Även provisionsnettot (från främst fondverksamhet) var oförändrat, vilket också var aningen sämre än prognostiserat. På kostnadssidan fick banken däremot en körare, med en uppgång (före kreditförluster) på 8 procent, varav personalkostnaderna ökade 5 procent. Det var totalt sett något större kostnader än prognoserna.

Kreditförlusterna mikroskopiska

Kreditförlusterna fortsätter att vara väldigt små. Visserligen var de dubbelt så höga som för ett år sedan, men beloppen är väldigt små varför den typen av förändring inte skall ses som en indikation på att risken i banken ökat. Kreditförlusterna var dessutom väsentligt lägre än prognostiserat.

Baltikum tickar på   

Vi kan också konstatera att den utskällda baltiska verksamheten fortsätter att leverera goda resultat. Resultatnivån före skatt var 12 procent högre än för ett år sedan, vilket ger ett resultat på 1,4 miljarder, jämfört alltså med koncernens 6,6 miljarder. Baltikum är alltså en väsentlig del av verksamheten, men ingenting som kan motivera de kursfall som varit.

Värderingen superlåg

Efter kursraset på 85 miljarder i samband med penningtvättshärvan, har börsvärdet stigit 25 miljarder. Räknar vi p/e-tal på befintligt resultat blir det ett p/e på 8. Det är en extrem undervärdering. Den som inte tror på massa konstiga astronomiska amerikanska skadestånd, har därför ett köpläge. Den som däremot tror det, bör inte äga n ågra banker alls. När det gäller penningtvätt kan det bibliska uttrycket "den som är utan skuld, kastar första stenen" - tillämpas. Den som är rädd för amerikanska myndigheter bör inte äga några bankaktier alls. 

Författare Peter Malmqvist