Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-10

Analys Brighter: Besked som ger lägre risk

Detta är en betald analys på uppdrag av Brighter utförd av analysföretaget Carlsquare på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Efter mer än 2 års väntan på CE märkningen kom den till slut. Vi tar i vår värdering bort den riskjustering som vi haft sedan första analysen 2017. Detta påverkar förstås positivt det motiverade värdet i alla scenarion. Vårt nya motiverade värde i bas-scenariot blir 19,2 kronor per aktie, upp från tidigare 14,9 kronor per aktie. 

Actiste® är Brighters allt-i-ett abonnemangstjänst som avser att underlätta egenvården av diabetes. Bolaget har ytterligare vidgat försäljningskanalerna från de tidigare mobil­operatörna till att täcka aktörer som för­säkrings­bolag och andra vårdnadsgivare. 

Så kom till slut den för marknaden och bolagets så viktiga CE -certifieringen. Det var ett nödvändigt steg innan tjänsten kan nå marknaden. Med tanke på att vi under en längre tid har fått skjuta detta scenario framför oss kommer fokus nu att skifta till att få order på plats och att få se leveranser av den färdiga produkten. I det långsiktiga scenariot har det inte betytt så mycket att det drar ut på tiden. Dock uppstår kostnader och utan intäkter kräver det hela tiden ny finansiering vilket ökar antalet aktier över tid. Det är också självklart att konkurrenterna inte har suttit still under tiden utan de har vidareutvecklat sina produkter vilket dock inte är något nytt.

Då vi under perioden 2017 fram tills nu har gjort en riskjustering av vår värderingsansats relaterat till osäkerheten runt CE har vi nu i ljuset av beskedet att CE – certifieringen är klar tagit bort denna riskjustering. Då även jämförande bolags värdering har ökat något har även det påverkat positivt sedan föregående analys i juni i år.

I föregående analys justerade vi även våra prognoser och några parametrar i kassaflödesvärderingen vilket gör att vi inte justerar våra prognoser nämnvärt denna gång. Borttagandet av riskjusteringen har dock en betydande effekt på det motiverade värdet för aktien i våra olika scenarion. I vårt uppdaterade basscenario ser vi ett värde på 19,2 (14,9) kron­or per aktie. I ett mer optimistiskt bull-scenario beräknas värdet per aktie till 26,5 (20,5) kronor och i ett mer defensivt bear-scenario till 13,5 (10,5) kronor.

Författare Mats Hyttinge