Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-10-13

Analys Brighter: "Betydande potential i medicinteknikbolaget"

Detta är en betald analys på uppdrag av Brighter utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Marknadsgodkännande i UAE drar ut på tiden

Då fokus för de flesta sjukvårdsmyndigheter i dagsläget är på att hantera den akuta situation som råder med Covid-19, är det tydligt att lanseringen av en ny tjänst som Actiste tävlar om utrymme med andra prioriteringar. De marknadsgodkännanden Brighter behöver i bl. a Förenade Arabemiraten har dessvärre dragit ut på tiden. Då 2020 verkar bli ett mellanår väljer vi att skjuta fram våra försäljningsestimat något i tiden. Vi ser fortsatt stor potential i Brighters aktie samt bolagets erbjudanden inom diabetes och andra indikationer. Bolagets potential blir speciellt tydlig vid en internationell jämförelse med liknande bolag.

Andra händelser under Q2 2020

Som väntat redovisade Brighter endast mindre intäkter under Q2. I Indonesien, där 10 miljoner vuxna har diabetes, hade Brighter ett genombrott under Q2 och en pilotstudie med 100 patienter påbörjas inom kort. Under maj lanserades Actiste i Sverige till konsumenter och ambassadörer med det huvudsakliga syftet att samla data kring användarbeteenden. Det ökade fokuset på telemedicin i och med Covid-19 har gett tillväxt i intressebolaget Accumbos användarbas. Sedan lanseringen i mars 2020 har blodtrycksdoktorn.se vuxit till 13 000 användare. Vidare har Brighters dotterbolag Camanio under hösten vunnit ett ramavtal med Sveriges Kommuner och Regioner avseende trygghetslarm. Brighter har även fått en ny styrelse med erfarna personer som har en branschnära profil inom digital hälsa. Den insiderutredning som rör bolagets tidigare ordförande löper vidare. Ärendet rör denne som privatperson och bolaget har inte fått förfrågan om att vara del i utredningen.

Uppsida vid internationell jämförelse

Actiste är en abonnemangstjänst som underlättar egenvården för typ2 diabetiker som behandlas med insulin. Initialt fokuserar bolaget på att sälja tjänsten i Sverige, Sydostasien och Mellanöstern. Att det dragit ut på tiden för Actiste att bli godkänt för vissa marknaden är såklart frustrerande för bolaget. Då 2020 blir något av ett mellanår väljer vi att justera ned vår riktkurs något till 7,80 kr (från tidigare 9,40 kr), men ser fortsatt potential i aktien på sikt. Brighter fokuserar huvudsakligen på marknader med stor prevalens av diabetes. I dagsläget innebär detta Gulfstaterna och Sydostasien, men i framtiden kan även USA vara aktuellt.

Författare Analysguiden