Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-06-25

Analys Brighter: Finansiering ger utrymme

Detta är en betald analys på uppdrag av Brighter utförd av analysföretaget Carlsquare på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Förseningarna rörande CE märkningen kvarstår som ett orosmoment även i mitten av 2019. Men det går tydligt framåt med både ISO 13485 certifieringen och ny finansiering. Bolaget indikerar att processen för CE godkännande av Actiste® ligger i slutfasen.

Actiste® är Brighters allt-i-ett abonnemangstjänst som avser att underlätta egenvården av diabetes. Bolaget har ytterligare vidgat försäljningskanalerna från de tidigare mobil­operatörna till att täcka aktörer som för­säkrings­bolag och andra vårdnadsgivare. CE-certifieringen är ett nödvändigt steg innan tjänsten kan nå marknaden. Som vi har diskuterat i våra tidigare analyser fanns det risk för förseningar, vilka nu är kraftiga. Detta då vi räknat med ett godkännande eller åtminstone en indikation på när ett eventuellt besked kan komma under det första kvartalet 2019, räknar vi inte längre med någon omsättning under helåret 2019.

I det långsiktiga scenariot betyder det självklart inte så mycket även om risken för konkurrens ökar ju längre tiden går. Som vi även indikerade i vår förra analys i vintras var det sannolikt att ytterligare finansiering skulle krävas under 2019. Detta blev också fallet och processen blev skyndsam då bolaget under en period placerades på börsens observationslista. Den ytterligare finansiering som blev nödvändig och genomförd under första kvartalet samt mer genom Winance under maj. Bolaget har också erhållit ISO 13485 certifiering vilket är positivt på många plan. Det ger bättre förutsättningar för andra processer. 

Vi gör några justeringar baserat på högre kostnader samt den nya finansieringen och förändrade valutakurser samt flyttar i stort sett hela scenariot ett år framåt. Då den riskfria räntan på överskådlig tid kommer att vara låg har vi gjort justeringar även där i vår DCF modell. I vårt uppdaterade basscenario ser vi ett värde på 14,9 (14,1) kron­or per aktie. I ett mer optimistiskt bull-scenario beräknas värdet per aktie till 20,5 (20,4) kronor och i ett mer defensivt bear-scenario till 10,5 (9,3) kronor. Justeringarna beror främst på lägre riskfri ränta och beta vilket ger en lägre kalkylränta. Ett förändrat antagande rörande valuta påverkar även det positivt. En större utspädning än tidigare motverkar samtidigt negativt. De relativt marginella justeringarna beror på att den största delen av värdet på bolaget finns i slutvärdet

Författare Mats Hyttinge

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.