Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-04-16

Analys Brighter: Genombrottsorder på flera marknader

Detta är en betald analys på uppdrag av Brighter utförd av Analysguiden

Distributionsavtal i Ghana, Nigeria och Qatar
Viktiga genombrott gjordes i slutet av 2020 med de distributionsavtal som tecknades kring Actiste, Brighters abonnemangstjänst som underlättar egenvården för diabetiker som behandlas med insulin. Avtalen inkluderar även bolagets nya lösning, Actiste Mini, som riktar sig till övriga diabetiker som inte är insulinbehandlade eller som använder andra typer av insulinpenna. Actiste-produktportföljen täcker därmed in samtliga med diabetes.

Minst 8 000 abonnemang i Nigeria
I Nigeria tecknades ett femårigt avtal med en minsta ordervolym för de första 12 månaderna på 8 000 abonnemang (24 månaders löptid), vilket motsvarar en ordervolym på EUR 6,3 miljoner. Parterna har kommit överens om en stegrande lägsta ordervolym varje år där avtalet motsvarar en ordervolym om 210 000 abonnemang, vilket ger en intäkt på EUR 151 miljoner. Det finns dock inga garantier för att dessa volymer nås. Beställningar av abonnemang betalas i förskott i 6-månaders period, vilket innebär att intäkter realiseras över en tvåårsperiod. Processen med marknadsgodkännande i Nigeria förväntas ta 9 månader.

Minst 4 000 abonnemang i Ghana
I Ghana tecknades ett 5-årigt avtal med en minsta ordervolym för de första 12 månaderna på 4 000 abonnemang (24 månaders löptid), vilket motsvarar en ordervolym på EUR 3,1 miljoner. Parterna har därefter kommit överens om en stegrande lägsta ordervolym varje år där år fem av avtalet motsvarar en ordervolym på EUR 31 miljoner. Det är även i detta fall dock inte säkert dessa volymer nås. Beställningar av abonnemang betalas i förskott i 6-månaders period, vilket innebär att intäkter realiseras över en tvåårsperiod. Processen med marknadsgodkännande i Ghana förväntas ta 6 månader. Under Q1 2021 tecknades dessutom ett 5-årigt distributionsavtal med Al Danah Medical Company i Qatar. Till skillnad från avtalen i Nigeria och Ghana går Brighter inte ut med något bedömt ordervärde för detta distributionsavtal eftersom Qatars marknad domineras av offentlig hälsovård, vilket kommer att innebära att distributören söker volymer genom offentlig upphandlingsprocesser. Actiste och Actiste Mini har nyligen även fått marknadsgodkännande i Förenade Arabemiraten och Saudiarabien. Lösningarna har i januari även erhållit marknadsgodkännande i Thailand.

Övriga händelser i Brightergruppen
Brighter fick i januari en ny tf vd i Christer Trägårdh, som kommer kvarstå i denna roll till dess en permanent vd rekryterats. En översyn av kostnadsläget i Brightergruppen pågår och man ser även över olika finansieringsalternativ för dotterbolagen Camanio och Nectarine. Camanio fick under hösten ett ramavtal med Sveriges Kommuner och Regioner som öppnar för framtida affärer. Camanio växte sina intäkter med 88% under Q4. Vidare förbereder Brighters dotterbolag Nectarine USA-lanseringen av sitt AI-baserade trygghetslarm under Q3 2021.

Riktkursen nedjusterad efter företrädesemission
De under Q1 2021 och Q4 2020 genomförda emissionerna har ökat antalet aktier från 217 till 347 miljoner. Detta är den huvudsakliga anledningen till att vi justerar ned vår riktkurs till 4,10 kr (tidigare
7,80). På sikt ser vi betydande potential i Brighter och ser mycket fram mot de finansiella mål som bolaget kommer att presentera under Q4 2021.

Författare Analysguiden