Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-29

Analys Brighter: I väntan på order

Detta är en betald analys på uppdrag av Brighter utförd av analysföretaget Carlsquare på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Rapporten för det tredje kvartalet 2019 uppvisade inga överraskningar. Bolaget fortsätter på vägen mot ett kommersiellt genombrott Vårt nya motiverade värde i bas-scenariot blir 19,7 kronor per aktie efter mindre justeringar.  

Actiste® är Brighters allt-i-ett abonnemangstjänst som avser att underlätta egenvården av diabetes. Initialt fokuserar bolaget på att sälja tjänsten i Sverige, Sydostasien och mellanöstern, varav störst framsteg hittills har gjorts i Förenade Arabemiraten. 

Nu när CE -certifieringen är klart skiftar fokus självklart mot själva försäljningsarbetet och eventuella order. Vi hade inför rapporten inte förväntat oss några överraskningar rörande order eller något annat. Nu är det traditionellt försäljningsarbete som gäller under de kommande kvartalen.  I det långsiktiga scenariot har det inte betytt så mycket att det drar ut på tiden även om det fortsätter att dra finansiering.

Positivt är att det även om förseningar har uppstått så verkar det finnas finansiärer villiga att kliva in med nytt kapital för att för att täcka dessa kostnader fram till dess att intäkter börjar komma in. Negativt är att det sker en utspädning även om de tidigare har kompenserats av de komplicerade finansiella uppläggen. Det är också självklart att konkurrenterna inte har suttit still under tiden utan de har vidareutvecklat sina produkter. Det har ökar pressen på bolaget vilket gör att det är av yttersta vikt att indikationer om framsteg i säljprocesserna framträder.

I vår förra analys tog vi bort vår riskjustering relaterat till osäkerheten runt CE, Det hade som väntat en betydande effekt på det motiverade värdet för aktien i våra olika scenarion.  Då den finansiella positionen har förbättrats har det påverkat riktkursen i positiv riktning. I vårt uppdaterade basscenario ser vi ett värde på 19,7 (19,2) kron­or per aktie. I ett mer optimistiskt bull-scenario beräknas värdet per aktie till 27,0 (26,5) kronor och i ett mer defensivt bear-scenario till 14,0 (13,5) kronor.

Författare Mats Hyttinge