Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-08-28

Analys Bublar: "Förvärv levererar ökad omsättning och resultat"

Detta är en betald analys på uppdrag av Goodbye Kansas Group utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Stark omsättningsökning för helåret 2020

Sammantaget har kvartalet inneburit hög affärstakt för Bublar inom samtliga affärsområden. Det finns inga indikationer på att den kraftiga nettoomsättningen från Goodbye Kansas kommer avstanna andra halvåret. Affärsområdena Shop och Work uppvisar relativt blygsam omsättning i jämförelse men utvecklingen i dotterbolagen är stark och det är tydligt att Bublar arbetar hårt för långsiktig tillväxt. I närtid kommer Goodbye Kansas och eventuella spelsläpp vara starkt drivande i koncernens resultat. Otherworld Heroes förväntas lanseras under andra halvan av 2020, men vi modellerar för att omsättningen från detta kommer märkas först under 2021 tillsammans Hello Kitty AR: Kawaii World. Det är inte troligt att den ökade efterfrågan på digitala tjänster från Goodbye Kansas kommer avstanna och ännu starkare tillväxt kan bli aktuell när synergier inom koncernen utkristalliseras. Vi behåller i stort våra tidigare omsättnings och EBTIDA prognoser, där vi prognostiserar omsättning 2020 om 180 miljoner kronor och EBITDA på -18 miljoner.

Hög affärstakt och många värdedrivare

Trots att senaste kvartalets resultat dominerats av Goodbye Kansas är det tydligt att utveckling och affärstakten i resterande områden är fortsatt hög. Tongivande i Shop och Work områdena blir att fortsätta förbättra plattformen och nå större kommersialisering genom avtal med stora, etablerade kunder. Bolagen har redan bevisat sin förmåga att hantera avtal med välkända kunder och fortsätter utvecklingen i denna riktning är större intäktsökningar inte långt bort. En framgångsrik lansering av Otherworld Heroes senare i år har även det potential att accelerera tillväxten. Ett växande, lönsamt Goodbye Kansas kommer skapa andrum för resterande affärsområden att utvecklas mot tillväxt och lönsamhet.

Ser fortsatt uppsida i aktien

För att värdera Bublar har vi genomfört en relativ värdering mot branschen och sektorn i stort samt en DCF-värdering, som grundar sig i prognoserna ovan, en diskonteringsränta på 14 procent och evighetstillväxt på 3 procent. Den sammanvägda värderingen finner ett motiverad riktkurs i Bublar i dagsläget på 4,5–7 kronor. Det är tydligt att Goodbye Kansas starkt kommer driva tillväxten framöver och när väl synergieffekter blir tydliga finns det potential för ännu större värdeökningar.

Författare Analysguiden