Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-11-23

Analys Bublar: "Stark efterfrågan på digital visualisering"

Detta är en betald analys på uppdrag av Goodbye Kansas Group utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Nytt affärsområde uppvisar kraftig tillväxt

Goodbye Kansas och det nya affärsområdet Entertain uppvisar ett mycket starkt kvartal, med en omsättning på 47 miljoner kronor (30,6) och ett EBITDA resultat på -10,3 miljoner kronor (-32,1), justerat för transaktionskostnader. Trots att tredje kvartalet är ett säsongsmässigt svagt kvartal visar därmed Goodbye Kansas upp stark tillväxt och den turn-around som inletts tidigare fortskrider oförändrat. Man uppger ett särskilt stort intresse från spelbranschen senaste tiden och efterfrågan på bolagets Performance Capture studio är stort. Goodbye Kansas etablerade under kvartalet sitt bolag Infinite Entertainment i Los Angeles, där man arbetar med utveckling av IPn till TV och film.

Licensintäkterna fördubblade i segmentet Shop

För bolaget Sayduck inom affärsområdet Shop har året hittills inneburit en fördubbling av licensintäkterna för bolaget, som nu står för 77 procent av omsättningen för dotterbolaget. Efterfrågan på visualisering av varor genom 3d och AR har accelererats av rådande Covid19 pandemi och bolaget ser allt mer utbrett nyttjande av funktionen. Antalet visningen på plattformen ökade med hela 76 procent mot motsvarade period förra året och uppgår totalt till 2 miljoner visningar för året just nu. Kvartalet har inneburit flera nya kunder inom det här området, bland annat möbelföretaget Forms+Surfaces som tecknat ett treårigt licensavtal med bolaget.

Nya ordrar och förstärkt organisation

för VR-träning Bolaget Vobling inom affärsområdet Work har förstärkt organisationen under kvartalet med David Logg som vice VD. David Logg har bred erfarenhet från flera ledande roller på bland annat Gartner, Tieto och IBM. Även Jonathan Tiedtke, med bred AR/VR kompetens och erfarenhet som CTO för 3D Interactive, har under kvartalet äntrat Vobling som produktägare för deras Virtual Training Platfiorm. Affärsområdet har varit något hämmat av Covid-19 och sommarperioden men trots detta presenterar bolaget två större nya ordrar. Man har under kvartalet tecknat ett treårigt ramavtal med Saab, där man fortsätter och utvecklar tidigare redan påbörjade projekt. Därtill har bolaget fått ett ytterligare uppdrag från Alfa Laval, där man visualiserar deras separatorprodukter.

Författare Analysguiden