Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-09-22

Analys Candles Scandinavia: Imponerande tillväxt

Detta är en betald analys på uppdrag av Candles Scandinavia utförd av Analysguiden

Candles Scandinavia fortsätter sin snabba tillväxt och meddelade redan för någon månad sedan att omsättningen för årets första kvartal (brutet räkenskapsår 22/23) väntades öka med över 100% jämfört med motsvarande period ifjol, och samtidigt uppvisa en positiv EBITDA-marginal om cirka 5%. Därmed kom inte den starka kvartalsrapporten som någon överraskning. Candles fortsätter att leverera på sina egenutvecklade, miljövänliga doftljus och har nu också lyckats vända det negativa resultatet till en positiv EBITDA och EBIT för perioden. Målet för den årliga omsättningstillväxten har bolaget kommunicerat till 30% - något som under perioden överstegs.

För att möta marknaden har säljorganisationen stärkts, dels lokalt men också i Kontinentaleuropa som har stor potential för Candles, som i dag har en låg närvaro på marknader utanför Norden.

Kvartalet i kort
Omsättningen ökade med hela 137% jämfört med motsvarande period i fjol och uppgick till 43,3 Mkr (18,3). Samtidigt vände både EBITDA och EBIT till positiva siffror och rörelseresultatet uppgick till 1,7 Mkr (-5,5). Kassaflödet från den löpande verksamheten (före förändringar i rörelsekapital) förbättrades och uppgick till -0,5 Mkr (-5,4) för årets första kvartal. Investeringar under kvartalet fortsatte.

Candles räknar med att fortsätta sin snabba tillväxttakt. En betydande ökning av produktionskapaciteten under både 2022 och 2023 möjliggör en växande försäljning. Vi räknar med att lönsamheten kommer att fortsätta att förbättras redan under innevarande år. Framför allt väntas verksamheten inom Private Label växa. Vi räknar också med att försäljningen inom Home Party, som har mycket höga bruttomarginaler, tar fart under kommande kvartal.

Utsikterna inför innevarande och kommande år ser lovande ut. Orderstocken medger redan idag en i stort sett full produktionstakt för 22/23 och boken väntas fyllas på ytterligare. Vi räknar med en försäljningsökning om drygt 50% för 22/23 till 253 Mkr och för 23/24 om drygt 35% till 334 Mkr. Gradvis slår nu den ökade omsättningen igenom i resultatet, efter att lönsamheten temporärt påverkades av en ökad kostnadsmassa för att investera i framtida tillväxt.

Vi är fortsatt positiva till aktien – riktkurs 115-118 kr
Vi räknar med att Candles kommer att visa fortsatt positiv utveckling under kommande år – något som underlättas av fjolårets kapitalskott som används för organisk tillväxt och kapacitetsutbyggnad. Utvecklingen under den korta perioden sedan noteringen har imponerat. Ledningen har varit tydlig med att tillväxt går före lönsamhet de närmaste åren, men vi ser nu att resultatförbättringen kan gå snabbare än vi tidigare bedömt. En hållbar strategi tillsammans med en säkrad finansiell ställning för expansion ger ytterligare potential i aktien. Vi bedömer att det finns god potential – kanske särskilt i dessa orostider – och behåller riktkursen för Candles Scandinavia om 115-118 kr.  

Författare Analysguiden