Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-06-28

Analys Candles Scandinavia: Stark avslutning på året 21/22

Detta är en betald analys på uppdrag av Candles Scandinavia utförd av Analysguiden

Candles Scandinavia har levererat under sin korta period som noterat bolag, efter listningen i november ifjol. Orderingång och försäljning under det brutna räkenskapsårets sista kvartal, februari – april, visar på en fortsatt mycket stark tillväxt för Candles egenutvecklade, miljövänliga doftljus. Bolaget flaggade redan i april för att försäljningen utvecklats särskilt starkt under senare delen av räkenskapsåret och uppgick för helåret till hela 48% - väl över det tidigare kommunicerade målet om en årlig försäljningstillväxt om minst 30%.

Efterfrågan på ljus, och i synnerhet doftljus, växer både i Sverige och internationellt.  Candles är mycket väl positionerade med sitt fokus på miljövänliga doftljus baserade på rapsolja i stället för traditionella doftljus som produceras med paraffin som bas.

För att möta tillväxten har ledningsgruppen utökats och säljorganisationen stärkts, dels lokalt men framför allt i Kontinentaleuropa som har stor potential för Candles som i dag har en låg penetration på marknader utanför Norden.

Fortsatt snabb tillväxt
Candles försäljningstillväxt fortsätter. Den nyligen publicerade rapporten visar på en försäljningstillväxt om hela 65% för kvartalet, trots ett två veckor långt planerat underhållsstopp för uppgradering av tillverkningen, och 48% för helåret.

Candles räknar med att fortsätta sin snabba tillväxttakt. En betydande ökning av produktionskapaciteten under både 2022 och 2023 möjliggör en växande försäljning. Vi räknar med att lönsamheten kommer att förbättras redan under innevarande år. Framför allt väntas verksamheten inom Private Label växa. Vi räknar också med att försäljningen inom Home Party, som åtnjuter mycket höga bruttomarginaler, tar fart under kommande kvartal.

Utsikterna inför innevarande och kommande år ser lovande ut. Orderstocken medger redan idag en i stort sett full produktionstakt för 22/23 och boken väntas fyllas på ytterligare. Vi räknar med en försäljningsökning om drygt 50% för 22/23 till 253 Mkr och för 23/24 om drygt 30% till 334 Mkr. Gradvis kommer den ökade omsättningen slå igenom i resultatet, efter att lönsamheten temporärt påverkats av en ökad kostnadsmassa för att investera i framtida tillväxt.

Vi är fortsatt positiva till aktien – riktkurs 110–112 kr
Vi räknar med att Candles kommer att visa fortsatt stark tillväxt under kommande år – något som underlättas av fjolårets kapitalskott som används för organisk tillväxt och kapacitetsutbyggnad. Ledningen har varit tydlig med att tillväxt går före lönsamhet de närmaste åren. En hållbar strategi tillsammans med en säkrad finansiell ställning för expansion ger ytterligare potential i aktien. Vi bedömer att det finns god potential – kanske särskilt i dessa orostider – och behåller riktkursen för Candles Scandinavia om 110-112 kr.  

Författare Analysguiden