Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-03-15

Analys Candles Scandinavia: Stark orderingång - levererar

Detta är en betald analys på uppdrag av Candles Scandinavia utförd av Analysguiden

Sedan börsnoteringen i början av november 2021 fortsätter Candles att växa med ett starkt orderflöde. Candles Scandinavia har vuxit snabbt inom doftljusbranschen och från starten för 12 år sedan omsätter bolaget idag en bra bit över 100 Mkr och landar kring 165–170 Mkr enligt vår prognos för det brutna räkenskapsåret 2021/22. Bolaget räknar med en årlig tillväxt om minst 30% framöver. Efterfrågan på ljus, och i synnerhet doftljus, växer både i Sverige och internationellt. Candles är mycket väl positionerade med miljövänliga doftljus baserade på rapsolja i stället för traditionella doftljus som produceras med paraffin som bas.

Kombinationen av 100% naturliga ljus som är unikt kundanpassade och som samtidigt kan produceras i volymmässigt storskaliga nivåer ger Candles Scandinavia en stark position för framtida tillväxt. 

Affärsmodellen är tydlig och fokus ligger på att växa organiskt inom egentillverkade doftljus för externa kunder – Private Label. Samtidigt finns två andra ben att stå på: distribution av etablerade varumärken (Brands) och det nyetablerade segmentet hemmaförsäljning (Home Party). 

Fortsatt snabb tillväxt
Candles försäljningstillväxt fortsätter. Den nyligen publicerade kvartalsrapporten visar på en försäljningstillväxt om hela 66% kvartal-över kvartal. 

Den tillfälliga omställningen från 2- till 3-skift påverkade kostnader för personal under perioden. 

Candles räknar med att fortsätta sin snabba tillväxttakt. En betydande ökning av produktionskapaciteten under både 2022 och 2023 möjliggör en växande försäljning och inom ett par år ökad lönsamhet. Framför allt väntas verksamheten inom Private Label växa. Vi räknar också med att försäljningen inom det nystartade affärssegmentet Home Party, som åtnjuter mycket höga bruttomarginaler, tar fart under kommande kvartal. Gruppens bruttomarginal uppgick till 45% i fjol.

Vi är fortsatt positiva till aktien – riktkurs 86 kr
Vi räknar med att Candles kommer att visa fortsatt stark tillväxt under kommande år – något som underlättas av fjolårets kapitalskott som används för organisk tillväxt och kapacitetsutbyggnad. Vi räknar med fortsatt stark försäljningsökning under de närmaste åren. Under det brutna räkenskapsåret 2020/21 uppgick försäljningen till 111 Mkr. För 2021/22 räknar vi med en försäljning om 168 Mkr och för 2022/23 222 Mkr. Ledningen har varit tydlig med att tillväxt går före lönsamhet de närmaste åren. En hållbar strategi tillsammans med en säkrad finansiell ställning för expansion ger ytterligare potential i aktien. Vi bedömer att det finns god potential – kanske särskilt i dessa orostider – och behåller riktkursen för Candles Scandinavia om 86 kr.

Författare Analysguiden