Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-25

Analys Cantargia: Andra halvlek i CANFOUR

Detta är en betald analys på uppdrag av Cantargia AB utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Fas I-studien med cancerbehandlingen nidanilimab har slutförts och fas IIa-delen är nyligen påbörjad. En riktad emission ger möjlighet att öka klinisk aktivitet ytterligare. Vi höjer motiverat värde efter avancemang i klinisk utveckling.

Cantargia  är ett bioteknikbolag inriktat på en antikroppsbaserad cancerbehandling, vilken attackerar både cancerstamceller och mogna cancerceller. Prekliniska försök med Cantargias antikroppar visar på en potent antileukemisk effekt.

Studie slutförd

Cantargia rapporterade i december 2018 att fas I-delen i CANFOUR-studien slutförts. Ingen dosbegränsande toxicitet observerades vid adminstrering av bolagets cancerbehandling nidanilimab på den högsta dosnivån 10 mg/kg. Bilden överensstämmer med tidigare presenterade interimsresultat. Studien går nu vidare i en dosexpansionsdel i omkring 80 patienter med lungcancer eller bukspottkörtelcancer och även kombinationer med cellgiftsbehandling ska studeras. Målet är att studien ska vara fullrekryterad under 2019 och att toplinedata ska kunna presenteras första halvåret 2020.

Andra kvartalet viktigt

Det talar för ett intressant nyhetsflöde under resans gång. I första hand förväntas kompletta resultat från fas I-delen presenteras under andra kvartalet. Även om det är tidiga data kan fas I-resultaten ge intressanta tecken vad gäller påverkan på viktiga biomarkörer och då inkluderat patienter som fått de högsta doserna i fas I-delen. Det är även troligt att de första säkerhetsobservationerna från fas IIa-delen kan rapporteras under året.

Riktad nyemission

Helt nyligen har Cantargia genomfört en riktad nyemission på 106 MSEK. Syftet är att utöka den kliniska aktiviteten bland annat med en studie i USA. Det stärker förutsättningarna att bygga klinisk evidens för nidanilimab. Vi bedömer att det finns bra stöd för IL-1-hämning i cancer vilket understryks av att läkemedelsbolaget Novartis satsar stort på denna klass. 

Motiverat värde

Vi höjer motiverat värde för Cantargia till 25,1 kr (22,6) mot bakgrund av att nidanilimab har avancerat i klinisk utveckling (vår beräkning är justerad för den riktade emissionen). En framgångsrik fas IIa-studie kan bana väg för utlicensering till en större partner. Givet att IL-1-hämning tycks vara relevant för ett flertal cancersjukdomar kan det tala för lukrativa villkor. Då Cantargia är starkt beroende av nidanilimab kan motgångar i detta projekt samtidigt slå mycket negativt mot aktiekursen.

Författare Niklas Elmhammer

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.