Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-09-22

Analys Cantargia: "Dansar med de stora"

Detta är en betald analys på uppdrag av Cantargia utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

CAN04 i kombination med världens största

I dagarna startar rekryteringen av patienter till Cantargias första kliniska studie i USA: Studien ska omfatta 18 patienter och undersöka säkerhet och klinisk effekt av att kombinera bolagets interleukin-blockerande antikropp, CAN04, med världens mest sålda cancermedel, Keytruda (pembrolizumzb, Merck). Keytruda förväntas i år sälja för 14-15 miljarder USD och prognosen är att försäljningen inom några år ökat till 25 miljarder USD, med god marginal världens mest sålda läkemedel.  Den enorma kommersiella framgången för Keytruda har av naturliga skäl dragit till sig intresse från många bolag, som undersöker egna kombinationer för att förbättra Keytrudas egenskaper. En sökning i clinicaltrials.org ger 912 träffar när sökningen ”pembrolizumab AND combinationen” testas, varav 450 är pågående (recruiting).  

Återfall efter Keytruda-behandling

Trots Keytrudas framgång inom stora cancerindikationer bär produkten på svagheter, i första hand primär och förvärvad resistens, som leder till att en stor andel av patienterna antingen inte svarar på behandling eller återgår till tumörväxt efter ett initialt svar på behandlingen. Cantargias tes är att CAN04 kan bromsa och nedtrycka den förvärvade resistensen och att patienter därigenom kan fortsätta att dra nytta av Keytrudas verkningsmekanism, blockering av PD-1, ett slags broms på immunförsvaret.  De patienter som inkluderas i Cantargias USA-studie ska först ha svarat på immunoterapibehandling genom blockering av antingen PD-1 (Keytruda) eller PD-L1, som minst under 12 veckors period, men därefter tappat kontrollen över sjukdomen. Studien sträcker sig i första hand över en 6månadersperiod då successivt högre doser av CAN04 testas i kombination med standardosen för Keytruda. 

Nytt motiverat värde 38,8 kronor/aktie

I vår värdering adderar vi 7,3 SEK/aktie för potentialen i en kombination med Keytruda. Vi summerar Cantargias totala projektvärden till 38,8 SEK/aktie, tidigare 31 kronor. Vi tycker aktien ser fullvärderad ut efter den senaste månadens starka utveckling, bland annat på förväntningar att Novartis inom kort släpper data från sin interimsanalys i fas 3 för canakinumab, en antikropp mot interleukin-1β.  
För tillfället ser vi alltså inte någon uppsida i aktien utan att höja sannolikheten för ett PDAC-godkännande (22 procent) eller ett NSCLCgodkännanden (15 procent). Jokern i leken vore ett avtal om försäljning av rättigheterna till CAN04, där i så fall NSCLC borde vara den CAN04indikation som ligger närmast till hands att sälja.

Författare Analysguiden