Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-24

Analys Cantargia: Data stärker positiv bild

Detta är en betald analys på uppdrag av Cantargia utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Cantargia har presenterat detaljerade data från den pågående fas I-studien vid en stor cancerkongress. Behandlingen är hittills väl tolererad och påverkan på biomarkörer ger lovande tecken på biologisk effekt. Vi anser att den positiva bilden har stärkts.   

Cantargia  är ett bioteknikbolag inriktat på en antikroppsbaserad cancerbehandling, vilken attackerar både cancerstamceller och mogna cancerceller. Prekliniska försök med Cantargias antikroppar visar på en potent antileukemisk effekt.

Interimsresultat presenterat

Cantargia har presenterat en post med interimsresultat från fas I-delen av den kliniska studien CANFOUR. Detta gjordes vid den stora cancerkongressen ESMO. Bolaget har tidigare rapporterat att behandlingen hittills varit allmänt väl tolererad, efter behandling av 16 patienter med avancerad cancer. Vid tidpunkten för analysen hade ingen maximalt tolererbar dos ännu fastställts (för doser upp till 6 mg/kg). För närvarande pågår utvärdering av säkerhet och tolererbarhet med en högre dos (10 mg/kg).

Viktig milstolpe

Data som presenterades på ESMO indikerar även att behandling med läkemedelskandidaten nidanilimab sänker nivåerna av inflammationsrelaterade biomarkörer. Det tyder på att behandlingen når det avsedda sjukdomsmålet och ger stöd för att den hämmar inflammation som är potentiellt tumörfrämjande. Det är första gången detta kunnat visats i människa med en behandling riktad mot målet IL1RAP och resultaten är en viktig milstolpe. Vi bedömer sammantaget att interimsresultaten från fas I-delen ger starkt stöd för att starta den större fas IIa-delen. Nidanilimab kommer här bland annat att utvärderas i kombination med standardbehandlingen, kemoterapi, av lungcancer och bukspottkörtelcancer. Bolagets prekliniska studier tyder på synergier med cellgiftsbehandling, vilket bådar gott inför den kommande studien.  

Motiverat värde

Vi gör inga förändringar i antaganden eller riskjusterat motiverat värde (22,60 kr). Slutförandet av fas I-delen är en viktig värdedrivande händelse i närtid, med fokus på säkerhetsresultat från behandling med den högre dosen 10 mg/kg. Bolagets plan är att därefter inleda fas IIa-delen redan under innevarande kvartal. Vid ett positivt utfall i denna studie, där resultat väntas i början av 2020, ser vi en betydande kurspotential.

Författare Niklas Elmhammer

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.