Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-21

Analys Cantargia: Fokus på avgörande studier

Detta är en betald analys på uppdrag av Cantargia utförd av Analysguiden

Randomiserade studier ska ge proof-of-concept
Cantargia väljer att fokusera sina resurser på avgörande randomiserade studier och på avslutningen av CANFOUR, bolagets största och längsta studie med antikroppen nadunolimab. Två randomiserade studier, Precision Precise och TRIFOUR, väntas starta redan under nästa år. Dessutom räknar ledningen med att under nästa år starta planering av en fas 2b-studie med nadunolimab på patienter med en typ av lungcancer. 

För att ha råd med framtida randomiserade studier och använda kassan på nära 500 miljoner till de mest värdeskapande aktiviteterna avslutar ledningen tre påbörjade studier i förtid: CESTAFOUR, CAPAFOUR och CIRIFOUR. Den preliminära planen var att inkludera upp till 240 cancerpatienter men studierna stoppas nu vid 70 deltagare. 

Avgörande studie inom pankreascancer
Under nästa år förväntas amerikanska forskningsorganisationen Pancreatic Cancer Action Network (PanCAN) inkludera nadunolimab i sin stora och registreringsgrundande studieplattform Precision Promise. Studien ska totalt inkludera 825 patienter varav totalt 175 ska behandlas med nadunolimab under den tvåstegsprocedur som är planerad. Avtalet mellan Cantargia och PanCAN ingicks i januari i år och vi inväntar besked om första patientrekrytering inom 3–6 månader. 

Mekanistisk grundforskning om nadunolimab
Vid sidan av bolagets omfattande kliniska satsningar pågår samtidigt mekanistiska studier på djur, blodprover och cellodlingar för att bättre förstå biologin för nadunolimabs verkningsmekanism. Bolagets forskare framhäver den unika, mer generella blockeringen av interleukin-systemet, som nadunolimab åstadkommer. 

Denna viktiga differentiering av nadunolimab har blivit nödvändig sedan Novartis misslyckats att visa effekt mot lungcancer med antikroppen canakinumab, som neutraliserar det pro-inflammatoriska proteinet IL-1beta. Forskarna spekulerar i att bristen på effekt mot IL-1alfa förklarar bakslaget. 

Motiverat värde sänks till 15 kronor (19)
Vi tycker att ledningens satsning på randomiserade studier lovar gott, men i det korta perspektivet väljer vi att plocka bort värdet för marknader som tidigare täcktes av CAPAFOUR- och CIRIFOUR-studierna. Motiverat värde sänks till 15 kronor (19). 

Författare Analysguiden