Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-05-03

Analys Cantargia: Nya fynd i PDAC

Detta är en betald analys på uppdrag av Cantargia utförd av Analysguiden

Biopsi-data underbygger tes om nadunolimab
Under måndagens F&U-presentation upprepade ledningen sin optimism om de nadunolimab-data på bukspottkörtelcancer (PDAC) som tidigare presenterats på årsmötet för American Association for Cancer Research. Med hjälp av histologer har Cantargia kunnat visa att patienter med höga nivåer av målproteinet IL-1 RAP i tumörbiopsier svarade bättre på behandling av nadunolimab än patienter med lägre nivåer.

Detta fynd underbygger att nadunolimab, som blockerar det proinflammatoriska proteinet IL-1 RAP, faktiskt har terapeutisk effekt i den aggressiva cancerformen PDAC. Det öppnar också för att ytterligare selektera en grupp av patienter till en möjlig proof-of-concept–studie, som diskuterades på F&U-dagen.

Genomsnittlig överlevnad på höga 14,2 månader
Icke-randomiserade biopsiprover från tumörvävnad kunde erhållas från 46 av de 73 PDAC-patienter som behandlats i CANFOUR-studien sedan mars 2019. Av dessa visade 27 patienter med hög nivå av målproteinet en genomsnittlig överlevnad på 14,2 månader jämfört med 10,6 månader i gruppen med lägre nivåer av IL-1 RAP.

Överlevnaden var statistiskt längre i denna grupp medan data på patienternas tumörrespons inte riktigt nådde statistisk signifikans. En genomsnittlig överlevnad på 14,2 månader är högt i jämförelse med data från större och randomiserade studier som gjorts på PDAC-patienter, där nyare studier i bästa fall hamnar inom 8–11 månader.

Fortsatt dröjsmål i PanCAN-studie
Bolaget bekräftade också på F&U-dagen att diskussionerna med FDA om dosnivåer i den amerikanska Precision Promise-studien är komplicerade. Vi noterar också att organisationen PanCAN, som är direkt ansvarig för Precision Promise-studien, har stoppat rekrytering av nya patienter till de två experimentella armar som ligger före nadunolimab i spåret. I denna osäkra situation pekar mycket mot att Cantargia i år väljer att gå vidare med en randomiserad fas 2-studie på egen hand inom PDAC.

Motiverat värde justerat i väntan på PanCAN
Vår syn har varit att en inklusion av nadunolimab i PanCAN-studien utgör en värdedrivande händelse för Cantargia-aktien. Det framstår nu mindre säkert att denna trigger inträffar i år.

Osäkerhet kring PanCAN-samarbetet bidrar till att tynga Cantargia-aktien. Det är möjligt att bolaget återkommer under året med besked om nya planer inom PDAC och i väntan på ett klargörande sänker vi motiverat värde till 14 kronor per aktie (16), baserat på ett scenario där en utlicensiering sker under 2025.

Författare Analysguiden