Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-16

Analys Cell Impact: Inbromsning under tredje kvartalet

Detta är en betald analys på uppdrag av Cell Impact utförd av Analysguiden

Inbromsning under tredje kvartalet
Cell Impacts snabba tillväxt under de senaste åren bromsades upp under det tredje kvartalet 2022. Intäkterna minskade med 46% jämfört med samma period ifjol, som var bolagets starkaste kvartal någonsin, och uppgick till 14,7 Mkr (27,5). Samtidigt ökade rörelseförlusten i kvartalet till -28,6 Mkr från -14,4 Mkr.

Bolaget förklarar nedgången i försäljningen med temporära störningar i produkt- och produktionsomställningar som påverkat utvecklingen under perioden och bidragit till längre väntetider. Sammantaget var försäljningen av flödesplattor den huvudsakliga intäktskällan medan verktyg och utvecklingsprojekt utgjorde en mindre andel av omsättningen än tidigare kvartal.

Cell Impact har i dagsläget har inte haft någon direkt inverkan från kriget i Ukraina, men indirekt kan verksamheten och utvecklingen komma att påverkas om konjunkturen viker, marknadsräntorna stiger och den höga inflationen ligger kvar.

Samtidigt är en konsekvens av Rysslands krig mot Ukraina att ytterligare fokus på behovet av grön omställning sker, som ett led i att minska beroendet av rysk energi på den europeiska marknaden.

Stabil finansiering in i 2023
Under slutet av 2021 genomförde Cell Impact en nyemission som tillförde bolaget 349 Mkr (före kostnader). Kapitalet nyttjas nu för att utveckla affärsplanen och tillverkningskapaciteten inför en volymmässig kommersialisering. Finansieringen bedöms vara säkrad fram till mitten av 2023, men vi bedömer att det kommer att finnas behov av ytterligare kapitaltillskott därefter.

Kvartalet i kort
Intäkterna minskade med 46% och uppgick till 14,7 Mkr (27,5). Samtidigt ökade rörelseförlusten och uppgick till –28,6 Mkr (-14,4). Cell Impacts kostnader, med högre produktion och en utökad personalstyrka, har ökat för att kunna möta en väntad tillväxt i marknadsefterfrågan på flödesplattor. Kassaflödet, före förändring i rörelsekapital, var fortsatt negativt och uppgick till -24,5 Mkr.

Prognoser och utsikter
Vi har sänkt våra prognoser för helåret 2022 och 2023. Vår tidigare bedömning att Cell Impact skulle nå break-even på EBITDA-nivå under 2023 har vi nu skjutit fram till 2024. Vi prognosticerar en försäljning om 89 Mkr under 2022, 102 Mkr för 2023 och 165 Mkr för 2024. Även om utvecklingen under senaste månaderna gått något långsammare än vi tidigare bedömde ser vi att strategin håller och ger möjligheter för en bra utveckling på några års sikt. Aktien har haft en motig utveckling under året med en nedgång om omkring 60%. Vi är trots det kortsiktigt avvaktande innan vi ser en mer stabil vändning i volym och försäljning. Nedsidan är begränsad, och når Cell Impact ett kommersiellt genombrott finns på några års sikt en god potential.

Författare Analysguiden