Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-05-21

Analys Cell Impact: Intressant order i kvartalet

Detta är en betald analys på uppdrag av Cell Impact utförd av Analysguiden

Rekordorder under Q1
Under kvartalet fick Cell Impact sin största order hittills, värd 42 Mkr från amerikanska Plug Power vilket inkluderade produktionsutrustning och flödesplattor. Vidare erhöll bolaget en order 1,3 Mkr från Nowogen Technology. Vi tolkar det som att kommersialiseringen fortsätter. Inför en väntad efterfrågeökning av vätgas fortsätter Cell Impact arbetet mot mer storskalig produktion och kommersialisering av flödesplattor. Bolaget genomför en ökning av tillverkningskapaciteten i anläggningen i Karlskoga. Efter nyemissionen om 175 Mkr i slutet av 2020 bör finansieringen vara säkrad till åtminstone början av 2022. Vår bedömning är att Cell Impact är väl rustat för ett kommersiellt genombrott under kommande år.

Kraftig intäktsökning
Cell Impacts rapport för första kvartalet 2020 visade en kraftig ökning av intäkterna i jämförelse med motsvarande period ifjol. Rörelseförlusten ökade dock något. Intäkterna uppgick till 12,1 Mkr (7,0 Mkr) och rörelseresultatet till -14,4 Mkr (- 11,5 Mkr). Resultatet efter finansnetto uppgick till -12,5 Mkr (-17,0 Mkr). Kostnadsbasen har ökat för att kunna möta en väntad tillväxt i marknadsefterfrågan på flödesplattor, med en högre produktions- och marknadskapacitet och en utökad personalstyrka. V/A uppgick till -0,25 kr (-0,25 kr).

Ökat globalt fokus på klimatfrågor
Kortsiktigt bromsades Cell Impacts tillväxt upp av Covid-19 pandemin, under 2020 och inledningen av 2021, men utvecklingsmöjligheterna ser ljusa ut. Globalt finns ett stort fokus på klimatfrågor, bland annat från EU:s initiativ att stödja en grön energiomställning till bland annat bränsleceller. Den nya amerikanska administrationen väntas också gynna satsningar på fossilfri energi, då USA åter har undertecknat Parisavtalet från 2015.

Prognoser och utsikter
Vi har gjort smärre justeringar av våra prognoser för 2021 och 2022. Vi prognosticerar att Cell Impact väsentligt kommer att öka sina intäkter under 2021 och nå break-even på rörelseresultatnivå. Efter den starka kursutvecklingen i fjol, då marknaden drevs av ett stort intresse för sektorn har kursen inte oväntat mattats av. Med goda utsikter för orderingång och ett positivt resultat under de närmaste åren finns det god potential för en återhämtning i kursen under kommande kvartal mot tidigare nivåer kring 55 kr. Till det skall läggas att den finansiella ställningen avsevärt har stärkts.

Författare Analysguiden

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.