Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-03-01

Analys Cell Impact: "På väg mot kommersiellt genombrott"

Detta är en betald analys på uppdrag av Cell Impact utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Inför en väntad efterfrågeökning av vätgas fortsätter Cell Impact arbetet mot en mer storskalig produktion och kommersialisering av flödesplattor. Bolaget slutför för närvarande en ökad tillverknings- kapacitet i anläggningen i Karlskoga. Samtidigt genomförde bolaget en nyemission om 175 Mkr under fjärde kvartalet som bör säkra finansieringen åtminstone 15 månader framåt. I samband med nyemissionen breddades ägandet i bolaget till flera internationella, institutionella ägare. Vår bedömning är att Cell Impact är väl rustat för ett kommersiellt genombrott under kommande år.

Sammanfattning Q4

Cell Impacts rapport för fjärde kvartalet 2020 visade en betydlig ökning av intäkterna samtidigt som rörelseförlusten minskade. Intäkterna uppgick till 8,9 Mkr (2,0 Mkr) och rörelseresultatet till

-12,3 Mkr (- 16,9 Mkr). Resultatet efter finansnetto uppgick till -12,5 Mkr (-17,0 Mkr). Kostnadsbasen har ökat för att kunna möta en väntad tillväxt i marknadsefterfrågan på flödesplattor, med en högre produktions- och marknadskapacitet.

Ökat globalt fokus på klimatfrågor

Kortsiktigt har Cell Impacts tillväxt bromsats upp av Covid-19 pandemin men utvecklingsmöjligheterna på lite längre sikt ser ljusa ut. Globalt finns ett stort fokus på klimatfrågor, bland annat från EU:s initiativ att investera upp till EUR 430 mdr under den kommande tioårsperioden för att stödja en grön energiomställning till bland annat bränsleceller. Den nya amerikanska administrationen väntas också gynna satsningar på fossilfri energi, då USA åter har undertecknat Parisavtalet från 2015.

Prognoser och utsikter

Vi har gjort smärre justeringar av våra prognoser för 2021 och 2022. Vi prognosticerar att Cell Impact väsentligt kommer att öka sina intäkter under 2021 och nå break-even på rörelseresultatnivå. Samtidigt bedömer vi att marknaden har diskonterat mycket av den förväntade resultatförbättringen. Kursen har de senaste tolv månaderna drivits av ett högt intresse för sektorn och av ett förväntat genombrott för Cell Impact. Vi behåller vår positiva syn på bolagets utveckling, men efter den starka kursutvecklingen håller vi för när- varande en avvaktande syn till aktien innan vi ser leverans i form av intäkter och resultat.

Författare Analysguiden

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.