Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-30

Analys Cell Impact: Positionerat för tillväxt

Detta är en betald analys på uppdrag av Cell Impact utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Nytt bolag på Analysguiden är Cell Impact, som har utvecklat en unik teknologi för att tillverka flödesplattor till bränsleceller. Bränslecellsmarknaden står inför ett genombrott drivet av en allt starkare miljötrend. Vi initierar bevakning med ett motiverat värde på 10,70 kronor per aktie i vårt basscenario. 

Cell Impact har efter flertalet år av utveckling av sin teknik, nu kommit till kommersialiseringsfasen. Bolaget har en världsledande teknologi för tillverkning av flödesplattor till bränsleceller. Bolaget har tidigt identifierat och arbetat mot att vara redo när bränslecellsmarknaden till slut står inför ett genombrott.

Skymundan av elbilar

Bränsle­cellen har hamnat något i skymundan i den explosiva elbilsutveckling­en, med batteriet som drivlina. Utvecklingen har drivits framåt av ökande klimatkrav och driftiga entreprenörer. Det är dock inte troligt att batteridrift ensamt kommer att lösa alla de miljöproblem som finns inom transportsektorn. Det behövs alternativ, vilket allt fler aktörer inser.

Japanska jättar satsar

De stora japanska jättarna Toyota och Honda har förespråkat bränslecellstekniken för eldrift under längre tid och tror att det kommersiella genombrottet är på väg. Bränslecellstekniken har lidit av för höga kostnader och en ovilja att investera i den nödvändiga infrastrukturen. Det finns nu dock många tecken på att detta är på väg att ändras och det finns stora satsningar på tanknings infrastruktur i Kalifornien, Tyskland, Japan, Syd Korea och Kina.

Produktionen blir billigare

Cell Impact har med sin produktionsteknik möjligheter att vara en av de företag som ser till att sänka kostnaderna för produktionen av bränsleceller så att den blir kommersiellt gångbar mot en större kundkrets. Mycket talar för en spännande utveckling i sektorn. I vår analys går vi igenom bränslecellsmarknaden och de förutsättningar som finns inklusive Cell Impacts möjligheter som dock inte endast är beroende av bränslecellsmarknadens framtida utveckling vilket den senaste ordern visar.

Motiverat värde

Vi beräknar ett värde per aktie om 10,70 kronor i vårt basscenario. I ett mer positivt bullscenario blir värdet per aktie till 18,00 kronor och i ett försiktigare bearscenario 4,30 kronor.

 

Författare Mats Hyttinge