Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-18

Analys Cell Impact: Teknikbolag på rätt väg

Detta är en betald analys på uppdrag av Cell Impact utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Rapporten för det första kvartalet 2020 visar att Cell Impact är på rätt väg. Tack vare en löpande produktion av flödesplattor under hela perioden ökade omsättningen väsentligt till 7,1 Mkr (2,5). Samtidigt ökade rörelsens kostnader. Förstärkningar av nyckelkompetens bidrog till en ökning av personalkostnaderna samtidigt som företaget befinner sig i en expansiv fas att öka produktions- och leveranskapaciteten för kommande år. Rörelseresultatet uppgick till -11,1 Mkr (-9,2). 

Cell Impact påverkades också positivt av att vissa projektordrar som erhölls under 2019 bidrog till försäljningen under första kvartalet 2020. Under perioden fick bolaget ytterligare order från den japanska samarbetspartnern NKC. 

Följer plan

I dagsläget producerar och levererar Cell Impact enligt den plan som gällde innan Covid-19 kom att påverka hela världsekonomin. Om så krävs har bolaget höjt beredskapen för kostnadsanpassningar vid behov och har möjlighet till anpassning av arbetstider. Den pågående pandemin kommer sannolikt medföra en viss tidsförskjutning innan marknaden tar fart. Det som, å andra sidan, talar för ett eventuellt snabbare genombrott för bränslecellsmarknaden är att klimatdiskussioner i spåren av Corona kan påskynda en omställning från fossila bränslen till en mer miljöanpassad teknologi, med minskade utsläpp. 

Stark tillväxt förväntas

Cell Impact har tidigare kommunicerat kring finansiella mål – försäljningstillväxt och EBITDA-marginaler. Dessa mål ligger fast. Våra prognoser för 2021–2023 reflekterar såväl en ökad omsättning som förbättrade marginaler.

Författare Analysguiden