Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-12

Analys Cereno Scientific: Påfylld kassa och redo för fas II

Detta är en betald analys på uppdrag av Cereno Scientific utförd av Analysguiden

Särläkemedel i fas II
Cereno Scientific AB grundades 2012 med avstamp i utvecklingen av valproinsyra (VPA) för behandling av kardiovaskulära sjukdomar (CVD). Det utmynnade i läkemedelskandidaten CS1 som är en ny avancerad formulering av VPA. Efter att FDA i september godkände studieprotokollet genomför nu Cereno en fas II-studie i en ny patientgrupp, pulmonell arteriell hypertension (PAH). Vi ser både en tydlig vetenskaplig rational och strategiska fördelar för Cereno att fokusera på just den här patientgruppen med läkemedelskandidaten CS1. Cereno har dessutom erhållit särläkemedelsstatus för CS1 (ODD eller orphan drug designation) som beviljades av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA i mars 2020, vilket bland annat kan ge bolaget sju års marknadsexklusivitet i USA.

Attraktiv marknad med stora medicinska behov
Det finns ett stort behov av nya behandlingar som kan förbättra och eventuellt förlänga livet för patienter som är drabbade av PAH. Även om det är en sällsynt sjukdom medför den allvarliga konsekvenser för patienterna, och priset för de behandlingar som finns idag och som endast lindrar symptomen är höga. Vid ett potentiellt godkännande av CS1 för PAH runt år 2027 ser vi en försäljningspotential på 450 miljoner dollar globalt. Vår analys grundar sig i möjligheten för Cereno som redan har en fot i USA att på egen hand marknadsföra CS1 för specialistindikationen PAH i USA. En annan möjlighet är att bolaget blir uppköpt av ett större bolag med fokus inom kardiovaskulära sjukdomar.

Inleder bevakning med riktkurs 6,24 kronor
Cerenos aktie, som är noterad på Spotlight Stock Market, har under 2021 lyft från att ha legat runt 2 kronor till att nu pendla mellan 4 och 5 kronor. Lyftet kom framför allt under maj när bolaget bland annat kommunicerade utvidgade samarbeten med University of Michigan för att ta de båda prekliniska substanserna CS014 och CS585 in i kliniska fas I-studier 2023. Vår analys landar på ett värde på 6,24 kronor per aktie, baserat på ett förväntat kassaflöde från CS1 inom indikationen PAH med 21% sannolikhet. Vi har inte räknat in värdet av eventuell utveckling av CS1 inom andra indikationer eller de prekliniska programmen i värdet, dessa ser vi som framtida möjliga uppsidor.

Författare Analysguiden