Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-06-07

Analys Clean Industry Solutions: Offertstock och makromiljö allt starkare

Detta är en betald analys på uppdrag av Clean Industry Solutions utförd av Analysguiden

10% ”hit-rate” skulle motsvara 5x aktuellt börsvärde
Clean Industry Solutions dotterbolag Industrial Solar offererade totalt 90 lösningar till möjliga kunder under 2021 motsvarande ett värde på runt 2 miljarder kronor. Några av dessa offerter har resulterat och många andra är fortfarande öppna. Under Q1 rapporterar dessutom bolaget om en ”drastisk ökad efterfrågan på lösningar inom förnybar energi”

Clean Industry Solutions är baserat i Tyskland med dess två dotterbolag Industrial Solar och SolarSpring. Effekterna av Ukraina kriget har placerat framför allt Industrial Solar i en makromiljö som är mycket positiv efterfrågemässigt. Avkastningen (ROI) på dess erbjudna tjänster från konstruktion till full implementering blir bättre vid högre energipriser. Den politiska faktorn har tillkommit där de flesta företag nu vill bli oberoende av rysk gas så fort som möjligt. Samtidigt tickar klockan med behovet av en klimatomställning allt snabbare.

I ett positivt scenario så börjar den stora offertstocken resultera i flertalet order. 10% ”hit-rate” skulle motsvara en omsättning på runt 200 Mkr vilket kan jämföras med nuvarande börsvärde runt 40 Mkr. En större order eller flera mindre skulle sannolikt skapa en ny trend för aktien vilken har utvecklats svagt från starten av pandemin.

Helhetsansats som leverantör till hållbar industri
Under pandemin trappade Clean Industry upp försäljningsaktiviteterna i Tyskland med lösningar baserade på solenergi och behovet av klimatomställning. Utökning med solcellssystem samt hybridlösningar baserade på solceller och solvärme har stärkt positionen på marknaden. Det är även i linje med strategin att erbjuda helhetslösningar för en hållbar energi. Bolaget är inte beroende av en teknologi utan kan kombinera lösningar för att stegvis hjälpa kunderna att bli mer hållbara.

Tillväxten fortsätter – men nivån är fortfarande låg
Clean Industry Solutions har under pandemin investerat i sin organisation som nu består av drygt 30 personer. Kompetens och trovärdighet är på plats och kan exemplifieras med deltagandet i flera offentligt finansierade utvecklingsprojekt. Bytet till lista med större krav – från Spotlight till Nasdaq First North – samt förbättrade hemsidor och marknadsföring är andra exempel på att infrastrukturen nu finns där för att Clean Industries ska kunna inleda en tillväxtresa. Nettoomsättningen under Q1 var 0,4 Mkr (0,1) och uppgår till 3,7 senaste 12 månaderna. Inkluderar vi övriga intäkter så noteras 13 Mkr de senaste 12 månaderna. Bolaget har en nettokassa på 9 Mkr och Analysguiden bedömer att ytterligare finansiering kommer behövas under innevarande år. 

Den höga potentialen och höga risken reflekteras i kursintervallet 2 kr till 11 kr för kommande 12 månader. Riktkursen är 3,50 kr vilken kan jämföras med den riktade emissionen på 3,20 kr i december 2021. Riktkursen är lägre än tidigare på grund av högre diskonteringsränta och lägre antagna långsiktiga marginaler. En resa mot det positiva scenariot kan emellertid inledas vilken dag som helst om den stora offertstocken börjar resultera.

Författare Analysguiden