Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-09-03

Analys Clean Industry Solutions: Ökar rörelseintäkter och når stor kommersiell order

Detta är en betald analys på uppdrag av Clean Industry Solutions Holding Europe utförd av Analysguiden

Rörelseintäkter ökar 69 procent
Clean Industry Solutions redovisar en nettoomsättning på 0,3 miljoner kronor (0,5) för det andra kvartalet. Även om nettoomsättningen har minskat på årsbasis uppgår kvartalets totala rörelseintäkter till 1,9 MSEK (1,2). De ökade intäkter tillskrivs flera pågående FoU-projekt som bolaget deltar i. De totala rörelsekostnaderna för kvartalet är 5,8 MSEK (4,5), en ökning med 29 procent på årsbasis och 8 procent från första kvartalet. De ökande kostnaderna beror delvis på ökade personalkostnader som behövs för att slutföra pågående FoU-projekt samt kostnader i samband med listbytet för Nasdaq First North. Bolaget redovisar ett rörelseresultat på -3,9 miljoner kronor (-3,4) för kvartalet.

Första stora kommersiella ordern till SolarSpring
Bara några dagar efter publiceringen av Q2-rapporten meddelade Clean Industry Solutions att SolarSpring hade fått en betydande order från den tyska ideella organisationen atmosfair. Ordern gäller bolagets vattenreningssystem PRO 3000 och har ett initialt värde på 48 200 euro. Utöver detta meddelade bolaget att atmosfair har signalerat en vilja att öka ordervolymen till totalt 10 vattenreningssystem per år de kommande 5 åren. Detta ökar orderns totala livstidsvärde till cirka 2,41 miljoner euro fram till 2026. Ordern är ett tydligt tecken på att investeringar kommer tillbaka till sektorn och att bolaget har en attraktiv lösning för att bekämpa koldioxidutsläpp. Efter ett år med blygsam nettoomsättning på grund av pandemins påverkan bekräftar denna order förvärvet av SolarSpring som en värdeskapande del till koncernen.

Momentum ökar på flera fronter
Kvartalet har också resulterat i flera spännande händelser för bolaget. Den tidigare aviserade liständringen till Nasdaq First North är nu klar och Clean Industry Solutions handlas på den nya listan sedan den 12 juli. Detta gjordes för att öka tillgången på bolagets aktier till utländska investerare samt för att öka likviditeten och synligheten. Utöver detta har kvartalet resulterat i en ny CFO, Jochen Lachnit, samt valet av Finn Johnsson som ny ordförande. Den övergripande aktiviteten på marknaden ökar i takt med att pandemin avtar och till följd av det alltmer akuta klimatläget, vilket har betonats av publiceringen av den senaste IPCC-rapporten. Detta momentum syns i rapporten då bolaget, förutom ordern ovan, har fått ett antal mindre beställningar samt flera nya FoU-projekt som ger värdefull finansiering.

Spännande tider framöver
Det andra kvartalet är stabilt för bolaget och även om nettoomsättningen inte har ökat har flera steg tagits för att möjliggöra en spännande tillväxtresa framöver. I detta skede hoppas vi att den order som mottagits efter perioden utgör början på en ökad kommersiell aktivitet för koncernen. Triggers framåtblickande kommer att vara ytterligare kommersiella ordrar och ökande ordervärden, vilket både kommer att agera som referenser och bevisa den kommersiella styrkan i erbjudandet. Utöver detta kommer vi att vara särskilt uppmärksamma på hur kostnaderna utvecklas med ökad kommersiell aktivitet, kvardröjande pandemieffekter samt finansieringsvolymer som kommer in från projekt.

Vår uppdatering resulterar endast i mindre ändringar i våra prognoser men vi sänker säkerhetsmarginalen, för att reflektera den senaste periodens ökande momentum. Detta resulterar i ett motiverat värde kommande 12–18 månader om 7,6–8,8 SEK (5,9–7,1). Vi ser fram emot att följa utvecklingen inom koncernen under de kommande månaderna och hoppas få se ett halvår präglat av ökad kommersiell aktivitet.

Författare Analysguiden