Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-12-09

Analys Clean Industry Solutions: Stark tillväxt i intäkterna och förbättrat resultat

Detta är en betald analys på uppdrag av Clean Industry Solutions utförd av Analysguiden

Rörelseintäkter ökat 198 procent hittills i år
Clean Industry Solutions redovisar ett tredje kvartal där rörelseintäkterna uppgår till 4,1 miljoner kronor (0,3). Nettoomsättningen uppgår till 0,8 miljoner kronor (-0,3), vilket motsvarar en ökning med 167 procent från föregående kvartal. Även om ökningarna kommer från låga nivåer är det uppenbart att företagets försäljning börjar ta fart. Den största delen av intäkterna är övriga rörelseintäkter, som består av bidrag och subventioner från de många FoU-projekt som företaget deltar i. Bolaget redovisar rörelsekostnader på 6,5 miljoner kronor (4,4) och redovisar ett rörelseresultat på -2,5 miljoner kronor (-4,1). Bolaget redovisar ett justerat resultat för kvartalet på -1,1 miljoner kronor (-4,1), efter att engångskostnader på 1,4 miljoner kronor exkluderats kopplat till bytet av lista till Nasdaq First North.

Stadigt ökande försäljning
Bolaget har rapporterat att man nått ett antal nya avtal under det gångna kvartalet. I den senaste analysen tog vi upp den order som SolarSpring nådde med atmosfair för ett vattenreningssystem till ett värde av cirka 0,5 miljoner kronor. Avtalet har stor potential då atmosfair har signalerat en vilja att öka antalet system som köps till 10 årligen, vilket ger ordern ett totalt livstidsvärde om cirka 24,8 miljoner kronor under de kommande 5 åren. Utöver detta har SolarSpring även fått en order från det spanska centret för energi, miljö och teknisk forskning på cirka 0,6 miljoner kronor. Efter rapportperioden rapporterar SolarSpring även att de fått en order från Luleå Tekniska Universitet till ett värde av 0,5 miljoner kronor. Kort därefter fick bolaget in en order värd cirka 0,25 miljoner kronor för experimentella studier av generering av ultrarent vatten i samband med vätgasproduktion till havs. Ett gemensamt tema bland alla ordrar är att systemen levereras till universitet och organisationer som bedriver spjutspetsforskning, ett tydligt bevis på värdet i SolarSprings teknik och en indikation på kommande användningsområden.

Fortsatt hög FoU-aktivitet
Företaget fortsätter att delta i en stadig ström av nya FoU-projekt, som innebär både förbättrat tekniskt kunnande samt värdefull finansiering. Under kvartalet beviljades bolaget finansiering på totalt 0,8 miljoner kronor för ett projekt om användning av AI inom solenergiteknik. Vidare meddelade bolaget efter rapportperioden att Industrial Solar beviljats finansiering om cirka 2,4 miljoner kronor för ett FoU-projekt för att påskynda användningen av solångproduktion i industriella processer, särskilt i Jordanien men även på andra målmarknader. Vi ser det andra FoU-projektet, som syftar till att öka marknadsintroduktionen av solångproduktion, som särskilt positivt då det inte bara skapar kassaflöden och ökar expertisen men innebär också ökat momentum på marknaden.

Vi gör små justeringar i våra prognoser efter kvartalet och justerar motiverat värde till 7,5–8,8 SEK (7,6–8,8) på 12–18 månaders sikt.

Författare Analysguiden