Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-03-09

Analys Clean Industry Solutions: Stort försäljningslyft

Detta är en betald analys på uppdrag av Clean Industry Solutions Holding Europe utförd av Analysguiden

Tillväxten accelererar
Rörelsens intäkter ökade till 9 Mkr under Q4 vilket var 200% högre än Q4 2021. Nuvarande orderstock och utestående offerter indikerar att bolagets rejäla kliv i omsättning kommer fortsätta. Tillväxten drivs av Clean Industry Solution Holdings (CISH) dotterbolag Industrial Solar. Bolagets breddade produkterbjudande med en högre andel solcellslösningar skapar stabilare intäktsströmmar. Solcellssystem har ofta kortare försäljningscykler än bolagets solvärmelösningar.

EU:s “Green Deal” positiv för CISH
EU:s “Green Deal Industrial Plan” är positiv för CISH och då speciellt dotterbolaget Industrial Solar. I januari detta år annonserade kommissionens ordförande Ursula von der Leyen planen som ska göra europeisk industri ledande i den gröna omställningen genom förenklade regler och subventioner. Detta med målet att uppnå “net-zero” 2050. Planen riktar in sig på fyra områden: byråkrati, finansiering, kompetens och handel. Regleringar som försvårar för energiprojekt med lösningar inom vind, sol, värmepumpar, vätgas, energilagring etc, kommer tas bort eller förenklas. Dessutom kommer projekten stöttas finansiellt.

CISH bedömer att denna plan är helt i linje med bolagets vision att tillhandahålla rena och cirkulära energilösningar. VD Christian Zahler kommenterade: "Vi har erfarenheten och expertisen för att hjälpa branscherna. Vår teknik, till exempel Fresnel-kollektorn och vårt holistiska tillvägagångssätt, ger resultat och vi skulle gärna vilja driftsätta fler system tidigare."

Fokus på befintliga och nya stora order
Det relativt nya teamet med fokus på solcellslösningar som består av runt fem personer, har fått en bra start i en mycket stark marknad. Skalbarhet och kostnadseffektivitet ska uppnås via samarbeten med underleverantörer. Just nu pågår en installation av en lösning med ordervärde 9 Mkr på företaget Losan Pharma. Bolaget har även förfrågningar på ännu större projekt.

Lösningarna och pågående projekt inom industriell solvärme är mycket intressanta. Bolaget har antingen tekniska förstudier där det erhåller ersättning eller pågående förhandlingar med H&M-leverantören Arvind i Indien, en Unilever-partner i Mexico samt KEBE i Grekland. Dessa sticker ut då de potentiellt kan resultera i stora order, i KEBE-fallet 55 Mkr. När detta offentliggjordes i oktober var planen att underteckna det slutliga avtalet under Q1 2023.

Riktkursen behålls oförändrad på 3,00 kr. Denna motsvarar ett marknadsvärde på 75 Mkr vilket är i nivå med prognosticerad omsättning 2024. CISH låga värdering utgör en intressant möjlighet i en sektor som lär få en stark utveckling de kommande åren.

Författare Analysguiden