Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-19

Analys: CLS gör framsteg

Detta är en betald analys på uppdrag av Clinical Laserthermia Systems utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

För att kunna ta ett stadigt tag om marknaden för behandling med FLA har bolaget knutit till sig flera partners i värdekedjan, ett beslut som kan visa sig vara vinnande. Inom imILT® förväntas en interimsrapport vara klar under november.

Clinical Laserthermia Systems  är ett forskningsbaserat produktbolag inom medicinteknik, som utvecklar och marknadsför immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi (imILTCLS)

Två samarbeten

Det bubblar kring CLS, som nu avser stärka sin position genom två olika samarbeten. Det första är med kanadensiska Exact Imaging, en ledande leverantör av högupp­lösta ultraljudssystem till urologi­marknaden. Det andra inkluderar det franska företaget Image Guided Therapy, som utvecklat ett system för MR-styrd temperatur­övervakning.

Komplett erbjudande

Tack vare detta bedömer vi att CLS, tillsammans med starka partners i värdekedjan, kan utveckla och lyckosamt kommersialisera ett enkelt, kostnadseffektivt och komplett erbjudande. Det saknas idag på marknaden. Inga slutliga samarbetsavtalet är dock ännu signerade. Vi tror att detta är rätt väg att gå och på sikt kan det visa sig vara ett vinnande strategiskt drag.

Positivt amerikanskt intresse

Ytterligare en positiv nyhet från CLS är att amerikanska Desert Medical Imaging (DMI) har valt att använda TRANBERG®-systemet för en klinisk studie med en egenutvecklad metod för MR-guidad FLA. Detta används för behandling av prostatacancer. DMI har i en tidigare studie använt CLS icke-kylda fibrer. Att DMI fortsätter arbeta med CLS är givetvis positivt.

imILT - rapport i november

Det går även framåt för den kliniska utvecklingen med imILT® för behandling av pankreascancer och bröstcancer. Detta ligger inom ramen för bolagets Horizon2020-projekt. I augusti 2018 lät CLS meddela att den sista patienten är rekryterad. Ytterligare uppföljning kommer att genomföras de kommande månaderna och en rapport ska lämnas till EU i november. Informationen om den kliniska studiens utfall kommer att bli mycket intressant. Samtidigt är det viktigt att de medverkande sjukhusen vill fortsätta ett samarbete med CLS.

Motiverat värde

Intäkter under det gångna kvartalet var i linje med prognos. Kostnaderna var dock något högre. Efter justeringar av värderingsmodellen beräknas ett motiverat värde i vårt basscenariot på 11,40 (12,10) kronor per aktie.

Författare Markus Augustsson