Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-01

Analys CLS: Samarbete för nya affärer

Detta är en betald analys på uppdrag av Clinical Laserthermia Systems utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

CLS satsar på att med samarbetspartners utveckla lösningar inom MR-styrd FLA för att möta marknadens behov. Det kan stärka erbjudandet och ökar potentialen för nya intäktsnivåer, möjligen redan från andra halvåret 2019. Vi ser uppsida i aktien.

Clinical Laserthermia Systems (CLS) är ett forskningsbaserat produktbolag inom medicinteknik, som utvecklar och marknadsför immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi (imILTCLS). Det är en poliklinisk värmeinducerad cancerimmunoterapi för varsam och effektiv behandling av de flesta typer av solida cancertumörer.

Något under prognos

Under 2018 uppgick CLS totala försäljning om 1,8 MSEK, 2018. Det var något under våra prognoser om 2,2 MSEK. Rörelseresultatet räknat på nettointäkter var -39,9 MSEK, mot vår prognos om -36,7 MSEK. Trots detta bör 2018 likväl ses som ett framgångsrikt år för CLS. Det då bolaget tog flera viktiga steg för att utveckla och anpassa sina produk­ter och det skedde genom intressanta avtal med Image Guided Therapy (IGT), MRI Interventions (MRI) och nu senast Siemens Healthineers (Siemens).

Strategiskt samarbete

Genom det strategiska samarbetet med IGT är målet att lansera en mjukvara som ger läkaren möjlighet att med stöd av magnetröntgen (MR) mäta och kontroll­era temperaturer vid behandling med FLA eller imILT® med bolagets produkter. Avtalet med Siemens innebär att mjuk­varan kan byggas på en befintlig mjukvara som används för att koppla samman externa produkter med Siemens MR Magnetom scanners. Genom att bygga på den existerande mjukvaran sparas både tid och pengar. Att välja Siemens förefaller strategiskt klokt, då de är en ledande leverantör av MR-scanners i USA och även globalt. Med mjukvaran, som ska lanser­as under H2 2019, kan bolaget erbjuda ett system som är enkelt att använda och som går att integrera med befintlig utrustning, vilket är just vad som efterfrågas på marknaden.

Licensavtal

Bolaget har också ingått ett licensavtal med MRI, som utvecklar plattformar för behandling med FLA i hjärna och ryggrad. Samtidigt som marknads­potentialen för CLS produkter ökar ges bolaget också en genväg in till den annars svårpenetrerad marknaden för neurokirurgi. Sammantaget bedömer vi att de initiativ som tagits är rätt väg att gå. Vi förväntar oss att intäkt­erna gradvis lyfts till nya nivåer med start redan mot slutet av innevarande år.

Motiverat värde

Arbetet för att etablera den egna metoden imILT® gör framsteg och resultat för de, Horizon 2020-finansierade, studierna kommer presenteras för första gången vid konferensen ECIO, i Amsterdam om någon månad. imILT® adderar värden till bolaget samtidigt som vi inte förväntar oss några större intäkter från denna affär i närtid. Efter vissa justeringar i våra prognoser beräknas ett motiverat värde per aktie om 11,00 kronor (11,40) för de kommande 6 – 12 månaderna i ett basscenario. 

Författare Markus Augustsson