Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-16

Analys CLS: Thermoguide bör ge lyft

Detta är en betald analys på uppdrag av Clinical Laserthermia Systems utförd av analysföretaget Carlsquare på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

CLS visade blygsamma intäkter under kv2 men orderingången i juli var desto starkare. Intäkterna bedöms dock ligga kvar på låga nivåer i absoluta tal under resten av året. Det i väntan på lansering av Thermoguide som över tid kan ta försäljningen till nya nivåer.

Under kv2 2019 levererade CLS en total nettoomsättning på 0,3 MSEK. Rörelseresultatet var -10,5 MSEK och tyngdes av utvecklings­kost­nad­er men lyftes samtidigt av en utbetalning inom ramen för Horizon 2020. Stark orderingång under juli indikerar att distributionen via MRI Interventions kommit igång. Det lovar gott inför lanseringen av Thermoguide.

Thermoguide är en mjukvara för MR-baserad styrning och övervakning av FLA-behandlingar (Focal Laser Ablation) med TRANBERG-systemet. Mjukvaran gör det enkelt att integrera TRANBERG-systemet med Siemens MR-scanners av serie Magnetom. Kom­bina­tionen leder till ett underlättat arbetsflöde och en effektiv behandling. Siemens MR-scanners är vanligt förekommande på sjukhusen. Det innebär att användare kan nyttja befint­lig utrustning. Det reducerar i sin tur tröskeln till att bruka bolagets teknik. Det bör driva på efterfrågan vilket över tid kan bidra till att befästa bolaget som en framstående leverantör av utrustning och teknik till behand­lingar med metoden MR-guidad laserablation. Innan lansering krävs ett 510(k)-godkännande. Ansökan ska lämnas in inom kort och bolaget räknar med en lansering innan årsskiftet. Intäkterna bör gradvis kunna öka därefter.

Samarbete med Immunophotonics

Vidare har CLS ingått avtal med Immunophotonics som skall genomföra en klinisk fas 1b/2a-studie med läkemedelskandidaten IP-001. CLS roll är att tillhanda­hålla TRANBERG-system och tillhörande engångsartiklar. Studien är intressant då det kan ge underlag för imILT® som kombinationsbe­hand­ling. Vidare har en cancer­klinik i Portugal valt att fortsätta nyttja bolagets teknik för behandling av bland annat buk­spottkörtelcancer med imILT®. Det är klart positivt och kan generera fortsatt värdefulla data för metodens effektivitet. Intäkt­erna från dessa båda samarbeten bedöms dock initialt komma in på blygsamma nivåer.

Motiverat värde

Ny bryggfinansiering har tagits upp som enligt bolaget säkrar finanserna för de kommande 12 månaderna. I ett basscenario beräknar vi ett motiverat värde per aktie om 10,8 kronor (11,0) för de kommande 12 månaderna i ett basscenario. Riskpremien i marknaden har stigit vilket sänker värderingen aningen.

Författare Markus Augustsson