Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-07

Analys CombiGene: EU-stöd ett tydligt lyft

Detta är en betald analys på uppdrag av CombiGene utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

En företrädesemission tillsammans med ett stort EU-stöd ska finansiera den återstående prekliniska utvecklingen av epilepsi-projektet CG01. Finansieringsbeskeden kombinerat med positiva studieresultat och en låg emissionskurs talar för att teckna.

CombiGene har utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget kombinerar framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik. 

Intensifierar utveckling

Bolaget gör en nyemission om ca 31 MSEK före kostnader för att intensifiera utvecklingen av läkemedelskandidaten CG01 för behandling av läkemedelsresistent epilepsi. Tillsammans med ett beviljat omfattande forskningsstöd från EU-kommissionen (3,36 MEUR) ger det finansiering för att göra CG01 redo för kliniska studier på två till tre års sikt. En låg emissionskurs (0,90 kronor per aktie) talar för att betydligt större intresse denna gång än för den senaste emissionen i början av året. EU-stödet ger förutom finansiering viktig ytterligare validering åt CG01-projektet. Emissionen är därtill garanterad till 75 procent.

Bra resultat för CG01

Som tidigare meddelats har CombiGene framgångsrikt genomfört en preklinisk långtidsstudie där CG01 undersökts i en djurmodell för kronisk epilepsi. Resultaten indikerar att CG01 har avsedd effekt vad gäller att reducera frekvens och längd på epilepsianfall och inga biverkningar har rapporterats. Studien har nyligen presenterats på en stor internationell epilepsikongress. Tillsammans med tidigare prekliniska undersökningar ger resultaten tillförsikt inför den fortsatta prekliniska utvecklingen.

Betydande potential

Vi ser en betydande potential för CG01 som behandling av svår läkemedelsresistent epilepsi som möjlig ersättning till kirurgi. Den höga prissättningen av genterapibehandlingar ger därtill stöd till en möjlig toppförsäljning väl över en miljard USD. CG01-projektet är i preklinisk fas och en ganska lång väg återstår innan lansering kan bli aktuell. Med långsiktig finansiering på plats kan dock CombiGene ta viktiga steg för att realisera potentialen.

Motiverat värde

Vi beräknar ett riskjusterat motiverat värde i basscenariot på 2,1 kronor per aktie efter full utspädning i pågående emission (tidigare 3,5 kr). Bakom förändringen ligger å ena sidan ett tydligt höjt värde för epilepsiprojektet CG01, å andra sidan en stor utspädning per aktie efter genomförd emission.

Författare Niklas Elmhammer