Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-31

Analys Combigene: Inför en accelererad fas i utvecklingen

Detta är en betald analys på uppdrag av CombiGene AB utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

CombiGene erbjuder investerare unik exponering mot den kraftigt växande marknaden för genterapi. Marknadspotentialen för läkemedelskandidaten CG01 mot fokal läkemedelsresistent epilepsi uppgår till många miljarder kronor i årlig försäljning. Det är dock viktigt att belysa att projektet ännu är i ett tidigt utvecklingsskede, samt att stora läkemedelsbolag generellt vill se studier genomförda på människor innan de är beredda att ingå avtal.

Den nyligen avslutade farmakokinetikstudien bekräftar att CG01 bör ha effekt på behandlade patienter under ett stort antal år. Bolaget har dessutom nyligen avslutat en studie som visar att de verksamma substanserna inte har någon negativ påverkan på kognitiva funktioner. Tillsammans med den nyligen genomförda studien i donerad mänsklig vävnad med uppmuntrade utfall har CombiGene under de senaste månaderna tagit stora steg framåt i utvecklingen av CG01. 

Kapitalanskaffning skapar möjligheter

För att accelerera utvecklingen av CG01 genomför CombiGene nu en nyemission med företrädesrätt. Den kommer ge bolaget resurser att genomföra avslutande djurstudier för att senare kunna gå in i kliniska prövningar på människor. Under 2019 intensifierade bolaget förberedelserna för att kunna gå in i klinik, vilket beräknas fullbordas under 2020 med en teknologiöverföring till bolagets brittiska kontraktstillverkare Cobra. Bolaget har under 2019 även från Lipigon Pharmaceuticals AB inlicensierat ett metaboliskt projekt för behandling av lipidystrofi, en sällsynt sjukdom där patienterna saknar normalt fungerande fettvävnad. Detta breddar CombiGenes projektportfölj till att utöver epilepsi även inrikta sig på metabola sjukdomar.

Motiverat värde

Till följd den pågående företrädesemissionen justerar vi det riskjusterade motiverade värdet i basscenariot till SEK 1,3 per aktie (tidigare SEK 1,8). Ett mer gynnsamt investerarsentiment för genterapisektorn, en breddad produktportfölj, samt det faktum att CG01 närmar sig kliniska studier är alla faktorer som kan bidra till att lyfta fram värden.

Tre anledningar att investera i CombiGene

Unik exponering mot paradigmskiftet genterapi

En investering i CombiGene ger en för Stockholmsbörsen unik exponering mot den snabbväxande marknaden för genterapi. Man har visat att man kan ta ett genterapiprojekt från tidig fas till proof of concept, vilket är att se som mycket positivt. Bolaget har en styrelse med gedigen erfarenhet från läkemedelsbolag som Astra, Baxter, Medivir, Johnson & Johnson, m fl.

Epilepsimarknaden ger stor försäljningspotential

Till skillnad från tidigare godkända genterapier riktar bolagets läkemedelskandidat CG01 mot epilepsi in sig på en verkligt stor marknad med många patienter. Den bedömda försäljningspotentialen för CG01 är 4 – 10 miljarder kronor årligen, vilket ger stor potentiell uppsida om utvecklingen av läkemedlet blir lyckosam. Man ska dock beakta att projektet är i tidig fas och därmed har hög risk.

Breddad projektportfölj

CombiGene har även breddat sin projektportfölj till att även innefatta metabola sjukdomar genom att inlicensiera CGT2 mot lipidystrofi. Att CombiGene breddat sin portfölj och har för avsikt att fortsätta med sin affärsutveckling bör kunna ge ökade möjligheter att bygga värden.

Författare Analysguiden

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.