Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-12

Analys CombiGene: Stärkta finanser

Detta är en betald analys på uppdrag av CombiGene utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Med stärkt kassa kan CombiGene ta avgörande steg i den prekliniska utvecklingen av epilepsibehandlingen CG01. Ett antal större affärer har lyft humöret för noterade genterapibolag efter ett mediokert 2018. Vi höjer motiverat värde något.  

CombiGene har utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget kombinerar framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik. 

Nyemission genomförd

CombiGene har stärkt kassan efter en framgångsrik nyemission under hösten 2019 som gav en nettolikvid på 25 MSEK. Tillsammans med ett beviljat omfattande forskningsstöd från EU-kommissionen (3,36 MEUR) ger det möjlighet att finansiera den återstående prekliniska utvecklingen av epilepsi-behandlingen CG01.

Nästa steg

Närmast på agendan ligger att tillsammans med det brittiska forskningscentret Cell and Gene Therapy Catapult färdigutveckla en tillverkningsprocess som kan användas för att framställa prekliniskt och kliniskt material. Parallellt pågår identifiering av tillverkare och kontraktsforskningsföretag inför kommande prekliniska biodistributions- och säkerhetsstudier.

Lovande resultat

Under slutet av 2017 slutförde CombiGene framgångsrikt en preklinisk långtidsstudie där CG01 undersökts i en djurmodell för kronisk epilepsi. Toplineresultaten var lovande och mer detaljerade data väntas publiceras i en forskningsartikel. Det kan ge ytterligare validering åt projektet.

Storbolag in i nya projekt

Temperaturen i genterapibranschen har stigit på sistone efter större läkemedelsbolag som Roche, Biogen och Abbvie förvärvat bolag eller licensierat in projekt. Med sitt fokus på läkemedelsresistent epilepsi är CombiGene unikt i branschen. Den adresserbara marknaden är stor med genterapimått mätt. Bolagets läkemedelskandidat CG01 bygger på en kliniskt validerad leveransmekanism, så kallade AAV-vektorer.

Motiverat värde

Vi höjer det riskjusterade motiverade värdet i basscenariot något till 2,30 kronor (2,10) till följd av förändrade antaganden om möjliga licensvillkor och en högre dollarkurs. Risker är framför allt att den prekliniska utvecklingen blir mer utmanande och kostsam än vad bolaget har planerat för.

Författare Niklas Elmhammer