Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-06-22

Analys CombiGene: Utökar fas 1/2-studie med CG01 till kliniker i USA

Detta är en betald analys på uppdrag av CombiGene utförd av Analysguiden

Fortsatt utveckling av CG01 med Spark Therapeutics
CombiGene rapporterade intäkter på 11,4 mkr (0) för Q1 2022 bestående av ersättningar från samarbetsavtal. Rörelseresultatet uppgick till -2,7 mkr (-10,9) och bolagets kassa uppgick vid slutet av perioden till 122 mkr. Genom samarbetsavtalet kring CG01 som tecknades 2021 med Spark Therapeutics, en del av Roche-koncernen, uppnåddes en ny nivå i bolagets utveckling. Efter att det prekliniska programmet har färdigställts kommer den första kliniska fas 1/2 studien att inledas. Enligt avtalet är CombiGene berättigat att erhålla upp till USD 328,5 miljoner exklusive royalties, där USD 8,5 miljoner erhölls vid undertecknandet och upp till USD 50 miljoner kan betalas ut vid prekliniska och kliniska milstolpar. CombiGene kommer också att ersättas för överenskomna utvecklingskostnader och är vid kommersialisering berättigat till stegvis ökande royalties upp till låga tvåsiffriga tal baserat på nettoomsättning.

Ambition att utöka genterapiportföljen
Ambitionen är att upprepa det framgångsrika värdeskapandet i epilepsiprojektet CG01 som redan utlicensierats till Spark. Även bolagets lipodystrofiprojekt CGT2 har gjort framsteg och projektet erhöll i fjol 9 mkr i utvecklingsstöd från Eurostars. Bolaget uppskattar att CGT2 har en försäljningspotential på USD 750 - 1 450 miljoner.  Ambitionen är nu att bygga vidare på framgångarna och att inom en snar framtid licensiera in ett tredje genterapiprojekt. De sjukdomsområden som står i fokus är de där CombiGene har gedigna kunskaper och etablerade samarbeten, dvs centrala nervsystemet och metabola sjukdomar.

Justerad riktkurs efter svag utveckling för biotech
Sedan en högsta notering i slutet av augusti 2021 har amerikanska Nasdaq Biotech Index sjunkit med 34%, och 20% av de 370 bolagen i detta index handlas till värderingar som understiger bolagens nettokassa. Historiskt har denna typ av extremt låga värderingar sammanfallit med bottennoteringar i termer av värderingar för biotechsektorn, vilket bör kunna utgöra ett attraktivt köpläge för fundamentalt orienterade investerare. För att vår riktkurs bättre ska spegla dagens försiktiga värderingar av noterade biotechbolag höjer vi diskonteringsräntan i vår värderingsmodell till 12,5% (tidigare 8,8%). Detta medför att vi justerar ned vår riktkurs för CombiGene till 30 kr (tidigare 40).

Författare Analysguiden