Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-06-11

Analys Concejo: Nya portföljinvesteringar vidgar perspektiv

Detta är en betald analys på uppdrag av Concejo utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Nya investeringar och verksamheter

Concejo fortsätter att utveckla sin nya strategi som blandat investmentbolag. Aktieägarvärde uppnås genom en kombination av att utveckla egna verksamheter och direktinvesteringar i onoterade och noterade bolag.

Nettokassan är fortsatt stor och uppgick till 834 Mkr per 31 mars 2020. Kassan ger utrymme för värdeskapande investeringar inom befintliga verksamheter och till expansion inom nya områden.

Under kvartalet slutfördes förvärvet av SBM, som är en förvaltare av fastighetsfonder. Concejo har också under perioden förvärvat drygt 10% i börsnoterade Christian Berner Tech Trade AB (CBTT). Concejo har ökat sitt ägande i Clean-Tech bolaget Envigas och ägarandelen uppgår i dagsläget till omkring 30%.

Efter kvartalets slut har Concejo förvärvat 15%, för en köpeskilling om 23 Mkr, i Compodium som verkar inom digital säkerhet.

Operativ verksamhet, fortsatt påverkan från Covid-19

Under första kvartalet uppgick Concejos omsättning till 49,4 Mkr (62,8) och rörelseresultatet till -28,1 Mkr (-23,5). I omsättningen för Q1 2020 ingår Incendium med 10,7 Mkr. Finansnettot har kraftigt förbättrats som en effekt av kapitalförvaltningen av bolagets stora kassa. Intäkterna från kapitalförvaltning uppgick till 46,5 Mkr. V/A uppgick till 1,56 kr.

Den operativa verksamheten påverkas fortsatt av Covid-19-pandemin, då bland annat reserestriktioner har försenat arbetet med omstruktureringen inom Firenor International.

Värderas till rabatt

Concejo sitter i dag på en nettokassa om 834 mkr. Vi menar att kassan ger utrymme för att utveckla verksamheten via nyförvärv och investeringar, och ger utrymme för ytterligare fokus på befintlig verksamhet. Till det kommer värdet av den operativa rörelsen inom affärsområde Firenor International. Indirekt åsätts affärsområdet idag ett negativt värde och marknaden diskonterar fortsatt negativa kassaflöden. För en långsiktig investerare bör det finnas goda förutsättningar för en uppvärdering av aktien om Concejo kan vända utvecklingen inom Firenor, i kombination att positiva nyheter kring nyinvesteringar materialiseras.

Författare Analysguiden

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.