Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-04

Analys Consilium: Order och EBIT trendar uppåt

Detta är en betald analys på uppdrag av Concejo utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Consilium omsatte 25 procent mer än vi väntat i kvartal 4/2018, även om rörelseresultatet kom in ungefär som väntat. Orderingången är också ett positivt tecken, då den var speciellt stark i januari 2019. Vi höjer vår riktkurs för aktien i basscenariot från 58 kronor till 73.

Consilium säljer egenutvecklade och inköpta produkter samt system som skyddar liv, materiella värden och miljön. Bolaget har två affärsområden: Marine & Safety samt Safety Engineering, där det förstnämnda står för 95 procent av omsättningen. Verksamheten är nischad mot högkvalitetssegmentet av marknaden med mottot ”When Safety matters”. Försäljningen är global med tyngdpunkt på två regioner; Europa och Asien, med Amerika som det tredje största området. Vartannat större fartyg i världen har någon av Consiliums produkter ombord.  

Positiv signal

En positiv signal är att nybeställningar av handelsfartyg nu förefaller att öka svagt med start i år, 2019. Förutom till fartyg levererar till tåg, tunnelbana, offshoreriggar, solkraftverk, u-båtar med mera. Bolaget fokuserar på säkerhetsprodukter, medan övriga produktområden med en årsomsättning på cirka 200 miljoner kronor håller på att fasas ut.

Stigande resultat

Koncernens rörelsresultat på 29 miljoner kronor i fjärde kvartalet 2018 var för första gången på länge bättre än motsvarande förra året (27 miljoner kronor). Till det kan läggas att orderingången för perioden oktober 2018-januari 2019 översteg fjolårsnivån med 15 procent.

Förbättrad produktmix

Bolagets rörelsemarginaler bör bli något bättre och kapitalbindningen något mindre givet den förbättrade produktmixen som den genomförda omstruktureringen i slutet   av 2017 gett upphov till.

Motiverat värde

Vi höjer våra intäkts- och rörelseresultatestimat för 2019 och 2020. Högre räntekostnader gör dock att nettoresultatet bli ungefär samma som tidigare. Men i DCF-värderingsmodellen (som nuvärdesberäknar rörelsereultatet före avdrag för nettoskuld) ökar vårt motiverade värde på aktien från 59 till 73 kronor i Bas-scenariot

Författare Bertil Nilsson