Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-12

Analys Consilium: Snart rensat och klart

Detta är en betald analys på uppdrag av Concejo utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Bättre orderingång i september och oktober förtas av en svag resultatutveckling under tredje kvartalet, inklusive nedskrivning av förvärvad goodwill. Safety & Engineering redovisade däremot plus på operativ nivå under kvartalet. 

Consilium säljer egenutvecklade och inköpta produkter samt system som skyddar liv, materiella värden och miljön. Bolaget har två affärsområden: Marine & Safety samt Safety Engineering, där det förstnämnda nu står för 95 procent av omsättningen. Verksamheten är nischad mot högkvalitetssegmentet av marknaden med mottot ”When Safety matters”. Försäljningen är global med tyngdpunkt på två regioner; Europa och Asien, med Amerika som det tredje största området.

Stark marknadsandel

Vartannat större fartyg i världen har någon av Consiliums produkter ombord. Förutom till fartyg, levererar bolaget till bland annat tåg, tunnelbana, offshoreriggar, solkraftverk och u-båtar. Bolaget fokuserar numera på säkerhetsprodukter, medan övriga produktområden, med en årsomsättning på cirka 200 miljoner kronor, håller på att fasas ut.

Sämre resultat

Koncernens rörelsresultat på 34 miljoner kronor (före en engångsnredskrivning av goodwill om 50 miljoner kronor) under tredje kvartalet var omkring 25 procent sämre än motsvarande period 2017. Även om vi räknar med att fjärde kvartalet 2018 blir något bättre än den lätta jämförelsen mot samma kvartal förra året, kommer koncernens helårsresultat 2018 att bli negativt.

Omstrukturering tar kraft

Omstruktureringen av verksamheten under det senaste året har tagit mycket av ledningens kraft. Bolagets rörelsemarginaler bör bli något bättre och kapitalbindningen något mindre, givet den förbättrade produktmixen fokuseringen ger upphov till.  Trots en något lägre omsättning räknar vi ändå med ungefär samma nettoresultat 2019 och 2020 som tidigare.

Motiverat värde

Vårt motiverade DCF-värde för aktien enligt basscenariot hamnar på 58 kronor (tidigare 68). Detta värde varierar från 40 kronor per aktie i vårt bearscenario till 68 kronor per aktie i vårt bullscenario.

 

 

 

 

Författare Bertil Nilsson