Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-04-29

Analys Coor: Allt fokus på tillväxten

Detta är en betald analys på uppdrag av Coor Service Management Holding utförd av Analysguiden

Q1 som väntat – fortsatt imponerande lönsamhet
Coors första kvartal blev som väntat i mångt och mycket en förlängning av trenderna från det fjärde kvartalet: Sverige och Norge redovisade omsättningstapp på 9–11 procent, medan Finland och Danmark båda uppvisade 3 procents organisk tillväxt. Det justerade ebita-resultatet ökade på alla marknader bortsett från Sverige där resultatet var oförändrat. För koncernen som helhet landade omsättningen på 2 330 miljoner kronor (2 541), vilket var strax under vår prognos vid 2 345 miljoner. Det justerade ebita-resultatet på 139 miljoner kronor (122) var något över våra förväntningar vid 135 miljoner. Den justerade ebita-marginalen stärktes till 6,0 procent (4,8), vilket innebär ännu ett kvartal där Coor visade på affärsmodellens robusthet i tuffa tider.

Stark pipeline och nya förvärv största drivkrafterna
Under det pandemityngda 2020 tecknade Coor nya avtal värda 5 miljoner kronor eller mer för totalt 257 miljoner. Det var den lägsta siffran under 2015–2020 och motsvarar en minskning med 40 procent från 2019. Ledningen fortsätter emellertid att tala om en stark pipeline, och mycket talar för att många nya affärer bara skjutits fram i tiden på grund av pandemin. Om 2021–2022 ger ett normaliserat affärsläge samtidigt som tidigare uppskjutna affärer går i mål finns förutsättningar för ett riktigt bra kundinflöde. Coors kontraktsvinst med PostNord (~120 Mkr/år) under första kvartalet är ett gott tecken. Till det ska goda förvärvsmöjligheter adderas via Coors starka balansräkning. Vi noterar här att bolaget innan pandemin var uppe i en takt där ~4 procents omsättningstillväxt adderades årligen i genomsnitt. Förvärvet av norska R&K Service under första kvartalet adderade knappt 1 procents tillväxt.

Uppvärdering i korten när tillväxten återkommer
Coor-aktien hade utvecklats starkt inför rapporten och ett något bättre resultat än konsensusförväntningarna räckte inte för att lyfta aktien ytterligare. Efter rapporten har vi bara gjort minimala justeringar i våra prognoser. På dagens upptrissade börs sticker Coor ut med en mycket attraktiv direktavkastning kring 6 procent, och det i ett bolag med en bevisat stark affärsmodell. Vi ser potential till positiva överraskningar på tillväxtsidan framåt, vilket skulle motivera höjda vinstprognoser och en högre värdering. På ett års sikt ser vi goda möjligheter att Coors direktavkastning rör sig ner mot åtminstone 5 procent. Det skulle innebära en aktiekurs uppåt 85 kronor, vilket också blir vår nya riktkurs (80).

Författare Analysguiden