Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-04-28

Analys Coor: Attraktiv direktavkastning & fint förvärvsutrymme

Detta är en betald analys på uppdrag av Coor Service Management Holding utförd av Analysguiden

Fallande organisk tillväxt & en marginal under press
Inledningen på 2023 kom in i linje med Analysguidens förväntningar. Den organiska tillväxten var negativ men inkluderat valutaförändringar uppgick omsättningen till 2 978 mkr, vilket är 2% över våra prognoser. Justerat ebita-resultat kom in på 152 mkr, vilket innebär en minskning med 23% och en marginal om 5,1%, alltså en fortsatt marginalpress. Det är något som Analysguiden har tagit höjd för i prognoserna. Den negativa organiska tillväxten förklaras av tidigare förlorade kontrakt, däribland Volvo Group. Tillväxten faller på samtliga marknader bortsett från Danmark där den organiska tillväxten uppgår till 18%, drivet av uppstarten av kontraktet med Byggnadsstyrelsen. Att omsättningen drivs av nya kontrakt kan i sin tur delvis förklara marginalpressen då lönsamheten är lägre under uppstartsfasen. I takt med att kontrakten mognar förväntas dock lönsamheten tillta.

Rörliga volymer återhämtas & hög aktivitet i Norge
Inför helåret 2023 hade Analysguiden tagit höjd för nedjusteringar av rörliga volymer i kontrakten som en effekt av en avmattande konjunktur. I rapporten kommunicerade bolaget en återhämtning bland rörliga volymer inom fastighetsservice samt mat och dryck, vilket är positivt och innebär att utvecklingen framåt kanske inte blir fullt så illa som Analysguiden tidigare befarat. Coor möter dock tuffa jämförelsetal då kvartalen efter pandemin betingades av stark organisk tillväxt och hög lönsamhet. Men redan under andra halvåret av 2023 går bolaget lättare jämförelsetal till mötes. Dessutom noterar Analysguiden en uppmuntrande hög aktivitet med flera nya kontrakt i Norge, den tidigare skadeskjutna marknaden som drabbades av kontraktsförluster och underhållsstopp inom olje- och gasindustrin. Slutligen aviserades förvärvet av Skaraborg Städ som förväntas addera ~400 mkr i omsättning, bredda bolagets geografiska täckning och öka densiteten i Västra Götaland. Analysguiden ser positivt på att Coor använder sin starka balansräkning och utökar den geografiska spridningen eftersom det ger stöd åt fortsatt lönsam organisk tillväxt.

Balansräkning rymmer både förvärv & hög utdelning
De kortsiktiga utsikterna är blandade och Coor framstår inte som en självklar vinnare mot rådande konjunktur. Positivt är dock att lönsamheten förbättras sekventiellt och framåt räknar Analysguiden med stärkt lönsamhet i takt med att nya kontrakt mognar. Aktien ger dessutom en hög direktavkastning över 7%, vilket torde premieras bland investerarna i dagens klimat. Därtill återfinns kvalitéer som en stark balansräkning med förvärvsutrymme och en bas av till stor del återkommande intäkter. Efter rapporten gör vi mindre prognosjusteringar, upprepar motiverat värde om 75 kronor och bedömer att nedsidan är hanterbar på dagens kursnivåer runt 64 kronor. På våra prognoser handlas aktien till ett just. p/e-tal runt 12x på nästa års vinst.

Författare Analysguiden