Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-07-20

Analys Coor: Attraktiv värdering och utrymme för nya förvärv

Detta är en betald analys på uppdrag av Coor Service Management Holding utförd av Analysguiden

Q2: Som väntat god tillväxt och press på marginalen
Coors andra kvartal bjöd som väntat på god tillväxt, men också en vikande lönsamhet ner mot mer normala nivåer. Omsättningen ökade med nära 22 procent till 2 980 miljoner kronor (2 445). Tillväxten fick stöd på alla fronter – varav 9 procent organiskt, 11 procent via förvärv och 2 procent från valuta. Det justerade ebita-resultatet ökade till 172 miljoner (167), motsvarande en marginal på 5,8 procent (6,8). Såväl omsättning som resultat kom in något över våra förväntningar. Sverige och Danmark stack ut med över 30 procents tillväxt, i Sverige drivet av förvärv, i Danmark av nya kontrakt. Norge och Finland tyngdes av förlorade kontrakt och båda marknaderna uppvisade negativ organisk tillväxt.

2022: Stark balansräkning skapar möjligheter
Efter rapporten gör vi bara mindre förändringar i våra estimat, främst något sänkta marginalantaganden i takt med att kostnaderna väntas normaliseras. Under tredje kvartalet lär Coor fortsätta att via upp fina tillväxtsiffror, men från fjärde kvartalet blir jämförelsetalen tuffare. I ett läge där tillväxten taktar ner och marginalen normaliseras på lägre nivåer ser vi den största överraskningspotentialen i den starka balansräkningen. Coors skuldsättningsgrad, mätt som nettoskuld /ebitda, var vid halvårsskiftet 2,0, vilket ger gott om utrymme upp till det finansiella målet om en skuldsättningsgrad på maximalt 3,0. Det ger ledningen goda möjligheter att genomföra nya förvärv, vilket varit en viktig drivkraft för aktien senaste året. Alternativt finns utrymme för styrelsen att via större extrautdelningar göra Coors redan mycket attraktiva direktavkastning kring 6 procent ännu högre.

Attraktiv värdering på stabilt tillväxtbolag
Utsikterna för Coor-aktien från nuvarande nivåer handlar i hög grad om vilket tidsperspektiv som anläggs. I ett längre perspektiv anser vi fortsatt att Coor är ett underskattat kvalitetsbolag som förtjänar en uppvärdering. Trots trendmässig vinsttillväxt kring 8 procent, med väldigt låg volatilitet, handlas aktien till ~p/e 15 och med en direktavkastning på ~6 procent. I en mer normal marknad ser vi utrymme för en uppvärdering till nivåer kring 105–110 kronor. I det korta perspektivet är utsikterna mer osäkra. Dels har aktien utvecklats väldigt starkt kontra börsen i stort senaste året, dels möter Coor tuffare jämförelsetal vilket gör att vinsttillväxten kommer att sakta in. I kombination med makrooro och en skakig börsutveckling gör det att omvärderingen kan dröja. Samtidigt kan Coor-aktien fortsatt gynnas av att den ses som en trygg hamn i oroliga tider. Lägg därtill potentialen i balansräkningen, där i synnerhet nya förvärv skulle kunna lyfta aktien. I vårt ettåriga perspektiv är vi nu mer försiktiga och tar sikte på 90 kronor (108), motsvarande cirka 14 gånger justerat ebita 2023p.

Författare Analysguiden