Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-13

Analys Coor: Fortsatt starkt kassaflöde

Detta är en betald analys på uppdrag av Coor Service Management Holding utförd av analysföretaget Carlsquare på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Coors rapport för det fjärde kvartalet 2019 kom i stort in som vi förväntade oss. EBITA resultatet blev 152 miljoner kronor jämfört med vår prognos på 153 miljoner kronor. Vi justerar våra vinstprognoser marginellt. Vi behåller vår behåll rekommendation med en riktkurs på 91,7 kronor (tidigare 89,1 kronor). 

Rapporten för det fjärde kvartalet 2019 blev fri från överraskningar. Resultatet kom väl in linje med våra förväntningar. Den organiska tillväxten blev 3 procent under kvartal 4/2019 samt 2 procent från förvärv. Inga valutaeffekter rapporterades. Precis som för det andra och tredje kvartalet 2019 var det svåra jämförelsesiffror för det fjärde kvartalet. Med det starka 2018 i ryggen är det svårt att uppvisa tvåsiffriga tillväxttal. Värt att nämna är att den organiska tillväxten i kvartal 4/2018 var hela 9 procent. Inför kv4/2019-rapporten bedömde vi att marginalen skulle hamna på 5,6 procent avseende justerad EBITA trots de större kontrakt som har tecknats och förlängts. 

Det visade sig vara en rimlig uppskattning. Den svenska verksamheten utvecklades något bättre än väntat med en omsättning som var drygt 2,5 procentenheter över vår prognos. Marginalen för den svenska marknaden ökade till 9,9 procent mot vår prognos om 9,1 procent. Det är troligt att det förlängda Ericssonkontraktets påverkan har klingat av fortare än vi trodde innan rapporten. De Norska och finländska marknaderna utvecklades något sämre med lägre omsättning och marginaler som följd. Norge minskade sin omsättning jämfört med samma kvartal föregående år där valutaeffekter ligger bakom minskningen då den organiska tillväxten var oförändrad.

I Danmark var utvecklingen ungefär som väntat med en omsättning som var drygt 2 procent bättre än väntat. Marginalen blev något svagare på 3,7 procent mot vår prognos om 4 procent. Marginalen påverkades negativt av det förlängda och utökade kontraktet med Danska polisen. Det är troligt att marginalerna i Danmark vänder uppåt när fokus ligger på åtgärder för att förbättra effektiviteten med väntad effekt mot mitten av 2020.

Bokslutet visade på ett år med fortsatt stark utveckling med en total tillväxt på 9 procent på koncernnivå, varav 5 procent organiskt vilket är i linje med bolagets mål. Vi justerar våra prognoser något baserat på mixen i rapporten samt att vi rullar prognoserna framåt ett år. Skillnaden på totalen blir dock endast marginell. Inför rapporten sänkte vi vår rekommendation till Behåll baserat på en stark aktiekursutveckling. Efter rapporten står vi kvar vid vår Behåll rekommendation då potentialen endast är drygt 5 procent till vår riktkurs på 91,7 kronor per aktie.

Författare Mats Hyttinge