Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-02-16

Analys Coor: Generös utdelare med tvåsiffrig tillväxt i korten

Detta är en betald analys på uppdrag av Coor Service Management Holding utförd av Analysguiden

Oväntat hög tillväxt under fjärde kvartalet

Under fjärde kvartalet ökade Coor omsättningen med nästan 17 procent, varav 8 procent organiskt. Det var över våra förväntningar vid 11 procent. Lönsamheten kom däremot in sämre än väntat. Exklusive en positiv engångspost på 40 miljoner kronor backade den justerade ebita-marginalen till 4,6 procent (6,2) – tyngd av bland annat tillfälligt högre kostnader hänförligt till uppstart av nya affärer samt integration av förvärv. Utvecklingen följer Coors historiska mönster väl där högre tillväxt initialt brukar pressa marginalen. Ledningen har också varit tydlig med att de marginalnivåer vi sett under pandemin på över 6 procent inte varit en långsiktig uthållig nivå.

Flera faktorer talar för stark tillväxt under 2022

Coor går mot ett spännande 2022 där vi ser tre tydliga drivkrafter för tillväxten. För det första hade Coor under fjolåret sitt bästa år sedan börsnoteringen vad gäller värdet av nytecknade kontrakt (927 miljoner). Här kommer bland annat det stora kontraktet med danska Bygningsstyrelsen att påverka innevarande året positivt. För det andra nådde förvärvstillväxten den högsta nivån på flera år med en förvärvad omsättning på totalt 1,28 miljarder. Det största förvärvet, svenska Inspira, konsoliderades 1 december så den stora effekten kommer i år. För det tredje talar ett troligt slut på pandemin med slopade restriktioner för en återhämtning inom bland annat mat och dryck. Till detta ska adderas att Coors goda momentum vad gäller nya avtal lär ge ytterligare omsättningstillskott i år, samt att skuldsättningen är på en nivå som ger utrymme för ytterligare förvärv under året.

Attraktiv utdelningsaktie med 6 procents yield

Styrelsen i Coor överraskade oss med en något mer generös utdelning (4,80 kronor) än vi räknat med (4,50 kronor). Utdelningen, som fördelas på två utdelningstillfällen, innebär en direktavkastning på mycket attraktiva 5,9 procent. På våra uppdaterade prognoser handlas aktien till ett justerat p/e-tal på 16 respektive 15 för 2022 och 2023. Vi har fortsatt svårt att förstå marknadens försiktiga värdering av Coor. Ett bolag som med extremt låg vinstvolatilitet trendmässigt ökar resultatet med ~8 procent per år och dessutom bjuder på generösa utdelningar borde värderas högre. Vi upprepar vår riktkurs på 105 kronor på ett års sikt, motsvarande ~ev/ebita 17 respektive ett justerat p/e-tal på 20,5 på prognoserna för 2022.

Författare Analysguiden