Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-06

Analys Coor: Höjda vinstprognoser efter imponerande kvartal

Detta är en betald analys på uppdrag av Coor Service Management Holding utförd av Analysguiden

Tillväxtbidrag på alla håll: organiskt, förvärv, valuta
Coor levererade ett riktigt starkt första kvartal med nästan 27 procents omsättningstillväxt till 2 955 miljoner kronor (2 330). Den organiska tillväxten var goda 11 procent, förvärv bidrog med 13 procent och valuta med 3 procent. Det justerade ebita-resultatet steg med nära 35 procent till 187 miljoner (139), vilket motsvarar en ebitamarginal på 6,3 procent (6,0). Den svenska verksamheten stack ut i positiv bemärkelse med hela 37 procents tillväxt, drivet av fjolårets två stora förvärv samt en god organisk tillväxt via nya kontrakt och ökade rörliga volymer. Noterbart är att Sverige stod för hela kvartalets resultatökning. I övriga Norden backade ebita-resultatet med 8 procent trots drygt 16 procents tillväxt.

Uppjusterade prognoser – förvärv kan addera mer
Efter rapporten justerar vi upp våra omsättningsprognoser för 2022–2024 något, men bedömer att det är vanskligt att extrapolera såväl den höga tillväxttakten som lönsamheten under första kvartalet. För helåret 2022 lär tillväxttakten komma ner något eftersom Coor möter tuffare jämförelsetal under de återstående tre kvartalen. Dessutom kommer tillväxtbidraget från förvärv att vara klart lägre främst under det fjärde kvartalet. Våra lönsamhetsprognoser har vi bara förändrat marginellt och vi räknar fortsatt med en ebita-marginal strax under 6 procent för helåret. Dagarna innan rapporten aviserade Coor förvärvet av Centrumstäd som omsätter cirka 50 miljoner per år. Att Coor fortsatt har en skuldsättningsgrad klart under målet talar för att mer av den varan kan vänta, vilket ger utrymme för uppskruvade prognoser. De senaste fyra åren har Coors förvärvade tillväxt varit ~5–6 procent per år.

Stabilt växande vinster premieras i osäkra tider
De senaste månadernas kraftiga ränteuppgång och ökade riskaversion bland investerarna har lett till ett kraftigt ökat intresse för stabila bolag med hög direktavkastning. Det avspeglas tydligt i Coors kursutveckling under de senaste två månaderna då aktien har utklassat börsen (se diagram). Den goda utvecklingen till trots är aktien långt ifrån dyr. På våra höjda prognoser handlas aktien till ev/ebitamultipel på knappt 14 respektive ett justerat p/e-tal på drygt 16 på vår prognos för 2023. Direktavkastningen är samtidigt mycket attraktiva 5,5–6,0 procent. I våra ögon är Coor ett kvalitetsbolag som levererar starkt, men inte värderas därefter. Även med en något lägre målmultipel på ~ ev/ebita 16 på prognosen för 2023 respektive ~p/e 19 erhålls en riktkurs på 108 kronor. Det ger en attraktiv uppsida på ungefär 20 procent på ett års sikt.

Författare Analysguiden