Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-29

Analys Coor: Levererar starkt i turbulenta tider

Detta är en betald analys på uppdrag av Coor Service Management Holding utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Coor Service Management redovisade ett stabilt resultat för det första kvartalet 2020. Bolagets kassaflöden är fortsatt starka trots den kortsiktiga motvinden på grund av Covid-19. Vi ser fortsatt potential i bolagets aktie.

Första kvartalet klart bättre än befarat

Coors omsättning ökade under första kvartalet marginellt till 2 541 Mkr, vilket var något bättre än vår prognos (2 490 Mkr). Det justerade ebita-resultatet föll med 7 procent i årstakt till 122 Mkr, vilket var klart över såväl vår prognos (94 Mkr) som konsensusprognosen från Infront (96 Mkr). Vid kvartalets slut berördes ~20% av Coors anställda av antingen statliga program för korttidspermittering eller uppsägning, vilket gjort det möjligt för bolaget att parera de negativa effekterna från Covid-19 mycket väl.

Starka kassaflöden – minskad balansräkningsoro

Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade under första kvartalet till 210 Mkr (125), drivet av ett kraftigt minskat rörelsekapital. Styrkebeskedet i kombination med (1) den sedan tidigare inställda utdelningen i vår och (2) det måttliga resultattappet innebär i våra ögon en betydligt minskad risk att Coors skuldsättning ska bli ett problem framöver.

Kortsiktig motvind – långsiktiga möjligheter

På rapportkonferensen var ledningen tydlig med att andra och tredje kvartalet kommer att bli väldigt utmanande, men talade samtidigt om en solid pipeline inom nya affärer i storföretagssegmentet. Likt finanskrisåret 2009 kan Coors affär få stöd från nya kunder när kostnadsjagande storföretag outsourcar IFM-tjänster. Det kan göra att våra prognoser även för helåret visar sig för pessimistiska. Vi justerar upp våra vinstprognoser för 2020 och 2021 något och höjer riktkursen till 75 (65) kronor, motsvarande 5 procents direktavkastning 2021p och knappt 16 gånger justerat ebita-resultat 2021p.

Författare Analysguiden