Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-29

Analys Coor: Marginalen pressas av tillväxten

Detta är en betald analys på uppdrag av Coor Service Management Holding utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Coor fortsätter trenden att leverera stark tillväxt drivet både av organisk och förvärvad tillväxt. Tillsammans med effekten från förvärv och valuta ökade nettoomsättning under kvartalet med hela 28 procent. Resultatet blev dock svagare än väntat orsakat av förlängda avtal och tillfälliga volymer till lägre marginaler.

COOR Service Managemen är en nordisk leverantör av IFM (integrerad Faciliyt Management) och FM-tjänster (Facility Management). Bolaget tillhandahåller en rad olika tjänster bland annat lokalvård, catering, fastighetstjänster, receptionstjänster, post- och pakettjänster samt konferens och mötesrumstjänster.

Stark tillväxt

Coor fortsätter att leverera stark tillväxt, den organiska tillväxten för rullande tolv månader ligger nu på imponerande 10 procent. Den starka organiska tillväxten fortsätter och för tredje kvartalet i rad var den tio procent eller över. I detta kvartal var det endast Sverige som uppvisade en svagare tillväxt relativt de andra länderna. Den organiska tillväxten för Sverige landade på 4 procent, vilket ändå är fullt godkänt givet den svenska marknadens större mognadsgrad.

Starkt bidrag från förvärv

Den totala tillväxten uppgick till 28 procent, vilket var väl över vår förväntan på drygt 20 procent. Bidraget från förvärv var 13 procentenheter, samt ytterligare 5 procentenheter från positiv valutapåverkan. Den starka organiska tillväxten grundas till viss del på nya volymer från mindre och medelstora kontrakt. Dessutom har det på vissa marknader även varit höga rörliga volymer under perioden. I Sverige, som är den största och viktigaste marknaden var tillväxten 4 procent och drevs av nya volymer, men även driftsättningen av delar av Nya Karolinska.

Rörelsemarginal svagare

Den svagare utvecklingen för rörelsemarginalen kan härledas till flera delar. Förlängningen av Ericssonkontraktet är i grunden positiv då det är ett stort och viktigt prestigekontrakt. Omställningen är dock större än vad vi räknat med, då den inbegriper en förändring av den geografiska strukturen utöver de normala effekterna av en kontraktsförlängning. Utöver detta har en stor del av den rörliga volymen varit tvunget att tas genom underleverantörer, bland annat på grund av semestrar, vilket ger lägre marginaler.

Motiverat värde

Vi har justerat upp våra omsättningsestimat ytterligare för både inne­varande  och nästkommande år, vilket baseras på en stark under­liggande utveckling. Vi har även justerat ned våra för­väntningar något på marginalerna nästkommande kvartal och för 2019. Det beror på kontraktsförlängningarna och nya kontrakt som riskerar pressa marginalerna. Vårt DCF-värde förändras marginellt till 80,30 kronor från 80,10 kronor per aktie, som en följd av de reviderade prognoserna. Vi höjer rekommendationen till KÖP med en riktkurs på 80 kronor. Detta är effekten av en svag aktiekursutveckling, samtidigt som förutsättningarna för bolaget inte förändrats utan löper på enligt affärsmodellens förutsättningar.

Författare Mats Hyttinge