Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-11-06

Analys Coor: "Märkligt låg värdering på stabila tillväxtbolaget"

Detta är en betald analys på uppdrag av Coor Service Management Holding utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Ännu ett starkt kvartal på lönsamhetssidan

Trots att konsensusförväntningarna ”kommit ikapp” efter ett par överraskande stabila kvartal lyckades Coor ännu en gång överträffa förväntningarna. Det justerade ebita-resultatet landade på 140 miljoner kronor (127) under tredje kvartalet, vilket var klart över såväl Infronts konsensusprognos vid 118 miljoner som vår prognos vid 120 miljoner. Vinstökningen skall dessutom ses i ljuset av att omsättningen minskade med nära 8 procent till 2 297 miljoner kronor (2 490), drivet av -7 procent organisk tillväxt, -3 procent från valutaeffekter och +2 procent från förvärv.

Positiva tillväxtsignaler, men kortsiktig osäkerhet

Coor-aktien rusade 8 procent på den starka rapporten, men den stora frågan är om glädjen blir lika kortvarig som efter överraskningarna i samband med rapporterna för första och andra kvartalet. Som vi lyfte fram i vår preview är nyckeln till en uppvärdering att Coor lyckas övertyga investerarna att bolaget kan fortsätta att växa – såväl organiskt via nya kontrakt som via förvärv. Här ser vi positivt på att ledningen under rapportkonferensen talade om återstartade processer för större IFM-kontrakt samt ökad M&A-aktivitet på slutet. Risken finns dock att en andra covid-19-våg förlänger perioden med osäkerhet. Såväl fjärde kvartalet 2020 som första kvartalet 2021 riskerar att bli svaga på tillväxtsidan och kan möjligen fördröja en omvärdering av aktien.

Fallande skuldsättning skapar möjligheter

Vi gör bara mindre justeringar i våra estimat för 2020–2022, men behåller vår huvudtes att Coor går mot en normalisering redan nästa år. Aktien handlas då på attraktiva ev/ebita 12,5, justerat p/e 15,1 samt med en direktavkastning på 5,5 procent, vilket inte alls speglar bolagets historiskt stabila vinsttillväxt på ~9 procent per år eller möjligheterna att fortsätta i samma stil framåt via (1) en solid pipeline med nya potentiella affärer samt (2) en balansräkning som ger ett stort utrymme till nya värdeskapande förvärv. Vi upprepar vår riktkurs på 89 kronor, vilket speglar en återgång till att handlas med drygt 4 procents direktavkastning respektive ev/ebita på ~17.

Författare Analysguiden